Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uroczystość wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy w IV edycji programów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 29 października, 2013 - 09:01
zaktualizowany: poniedziałek, 25 listopada, 2013 - 11:56
Uczestnicy uroczystości z wyróżnieniami
28 października 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik już po raz czwarty zostały wręczone Certyfikaty WARS i SAWA oraz Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy.

Listę wyróżnionych szkół znajdą Państwo w załącznikach oraz pod adresami:

W prezentacjach gwiazdką zostały oznaczone Certyfikaty szkół, których wnioski Zespół i Kapituła ocenili na bardzo wysokim poziomie.

WARS i SAWA oraz „Szkoła z pomysłem” mają na celu zwiększenie efektywności kształcenia i rozwijanie potencjału twórczego uczniów i nauczycieli. Programy te uzupełniają pozostałą ofertę Miasta kierowaną do najaktywniejszej części środowiska warszawskiej oświaty, czyli Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne i Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka, ustanowioną w tym roku szkolnym. Jest to komplementarne, systemowe rozwiązanie wypracowywane na przestrzeni lat, w trakcie dialogu z różnymi odbiorcami stołecznej polityki edukacyjnej. Rozwiązanie tym cenniejsze, iż kierowane także do szkół niepublicznych, co jest unikalną ofertą w skali kraju.      

Pierwsze Certyfikaty Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA przyznano we wrześniu 2010 r. Dziś do warszawskiej sieci szkół wspierających uczniów uzdolnionych należą 154 szkoły. Nauczyciele cyklicznie wymieniają doświadczenia w ramach spotkań „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY, uczestniczą w letnich seminariach oraz warsztatach metodycznych „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego” oraz korzystają z oferty tematycznej samorządowego ośrodka doskonalenia nauczycieli Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Celem tych działań jest przygotowanie nauczycieli do efektywnego wspierania rozwoju uczniowskich pasji i uzdolnień. Uczniowie, którzy osiągają mierzalne rezultaty w krajowych i międzynarodowych olimpiadach lub konkursach otrzymują stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy. Ci z nich, którzy chcą się uczyć więcej i inaczej, korzystają z oferty zajęć międzyszkolnych prowadzonych przez wybitnych nauczycieli oraz z zajęć prowadzonych na uczelniach przez pracowników naukowych lub starszych kolegów, studentów. Dzieci i młodzież uzdolniona artystycznie korzysta z propozycji miejskich placówek pozaszkolnych, takich jak np. Pałac Młodzieży, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej lub bierze udział w projektach szkolnych realizowanych w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.        

Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu docenienie oraz inspirowanie innowacyjności i kreatywności społeczności szkolnych, a także integrację uczniów, nauczycieli i rodziców wokół podejmowanych aktywności. Szkoły mogą ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach: Szkoła z pomysłem na: uczenie, kulturę, wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, aktywność społeczną. Piąta kategoria ma charakter otwarty, gdzie autorzy sami proponują własne kategorie. Oryginalne pomysły na pracę szkoły przyczyniają się do budowania marki placówki. Wyróżnienia otrzymało dotąd 56 Szkół z pomysłem.

Podczas uroczystości w Centrum Nauki Kopernik wystąpili nauczyciel i uczeń ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Swoje zdolności zaprezentował Krzysztof Chrzanowski będący uczniem Technikum Mechatronicznego nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, natomiast Pani Ewa Juszczak – nauczycielka dyplomowana języka polskiego z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego opowiedziała o skutkach realizacji programu WARS i SAWA w szkole oraz o swoich doświadczeniach w pracy z uczniem zdolnym.

Październikową uroczystość wręczania Certyfikatów i Wyróżnień uświetnił ponadto pokaz popularno - naukowy „Muzyka”. Jego przesłaniem było zwrócenie uwagi widzów na różne możliwości traktowania tematu – zarówno od strony artystycznej i kulturotwórczej, jak i fizyczno-akustycznej. Animatorzy Centrum Nauki Kopernik wraz z widzami umiejscowili w tych obszarach człowieka: omówili zarówno czysto biologiczne aspekty mowy i słuchu, jak i powszechność dźwięków w naszym otoczeniu. Na zakończenie gali publiczność miała okazję wcielić się w orkiestrę i przy użyciu plastikowych rurek pod batutą animatora Centrum Nauki Kopernik odegrać  znany utwór muzyczny.

Wszystkim wyróżnionym szkołom serdecznie GRATULUJEMY!

Pliki do pobrania: