Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkolenia i konsultacje, dotyczące przedłużenia Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 25 stycznia, 2016 - 14:55
zaktualizowany: poniedziałek, 25 stycznia, 2016 - 16:23
z końcem roku szkolnego 2015/2016 dobiega końca trzyletni cykl systemowej pracy szkół, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w IV. edycji programu.

Zgodnie z procedurą uzyskiwania Certyfikatu, szkoła zainteresowana dalszym udziałem w programie WARS i SAWA i przedłużeniem Certyfikatu składa do Biura Edukacji odpowiedni wniosek, stanowiący wyciąg z wewnętrznej ewaluacji, realizowanego w placówce, szkolnego programu wspierania uzdolnionych (szczegóły w zarządzeniu nr 5667/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 marca 2014 r.: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5AB48450-FD32-40DF-A5D7-5EAD06345731,frameless.htm ).

Wnioski o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (wzór w załączniku) przyjmowane są w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7) do poniedziałku, 4 lipca 2016 roku.

W związku z tym, po feriach zimowych, od lutego2016 r. samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) proponuje przedstawicielom szkół, które nadal chcą należeć do warszawskiej sieć szkół wspierających uzdolnionych, spotkanie informacyjno/instruktażowe z warsztatami, służące zwiększeniu wiedzy na temat zasad ubiegania się o  przedłużenie Certyfikatu oraz nabyciu umiejętności wypełniania wniosku.

Zainteresowanych nauczycieli, liderów, osoby odpowiedzialne za realizację w placówce wewnętrznej ewaluacji programu WARS i SAWA zapraszamy do WCIES, w dwóch terminach do wyboru: we wtorek – 16 lutego 2016 r., w godz. 9.00 – 14.00 lub we środę - 2 marca 2016 r., w godz. 9.00 – 14.00. Spotkanie poprowadzi M. Pawlęga.

W czerwcu br. – 2 i 14, w godz. 15.00 – 18.00, będziecie Państwo mogli skorzystać z konsultacji grupowych związanych z ubieganiem się o przedłużenie Certyfikatu.

Dodatkowo, jeśli potrzebujecie Państwo jeszcze wsparcia merytorycznego i metodycznego w obszarze realizacji ewaluacji, jest możliwość udziału w szkoleniu – „Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w programie WARS i SAWA”, gdzie zajęcia odbywają się w trakcie czterech dni szkoleniowych: 26 i 27 lutego br. oraz 11 i 12 marca br.

Na wszystkie z ww. wymienionych form obowiązuje elektroniczny system rejestracji na stronie WCIES (www.wcies.edu.pl zakładka: WAŻNE, zapisy na szkolenia, szkolenia w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zdolnego; link bezpośredni: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-ucznia-zdolnego ). System rejestracji na konsultacje grupowe będzie dostępny od połowy maja br.

W sprawie szczegółowych informacji można kontaktować się z p. Izabelą Witczak z WCIES (izabela.witczak@wcies.edu.pl , tel. 22/ 628 01 79 lub 22/ 628 67 64 w. 17) lub z p. Edytą Jaromin z Biura Edukacji: ejaromin@um.warszawa.pl, 22/ 44 33 584).

 

Pliki do pobrania: