Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Relacja z konferencji naukowej pn. „Program WARS i SAWA jako kluczowy element Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 kwietnia, 2016 - 10:49
zaktualizowany: wtorek, 12 kwietnia, 2016 - 08:57
W czwartek – 7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona realizacji stołecznego programu WARS i SAWA dla szkół wspierających uzdolnionych.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej  im. M. Grzegorzewskiej i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z samorządową placówką doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

            Konferencję otworzyli  Włodzimierz Paszyński – zastępca prezydenta m.st. Warszawy i dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk – rektor APS. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele samorządu warszawskiego (m. in. Joanna Gospodarczyk – dyrektor Biura Edukacji), środowiska edukacyjno-kulturalnego (m. in. przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie, Jolanta Lipszyc – dyrektor Biura Edukacji w latach 2007-2011, pionierka samorządowych działań w zakresie opieki nad uczniem zdolnym, przedstawiciele samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – WCIES, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie wspierania ucznia zdolnego, członkowie Kapituły  do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się o Certyfikat WARS i SAWA i Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” prezydenta m.st. Warszawy, przewodniczący Młodzieżowej Rady Warszawy, członkowie Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych) oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (posiadających Certyfikat WARS i SAWA).

            Wykład inaugurujący nt. Kształcenie zdolnych a rozwijanie zdolności: o dwóch stronach tej samej monety wygłosił dr hab., prof. APS Maciej Karwowski, kierownik Zakładu Psychopedagogiki Kreatywności w APS (prezentacja w zał. nr 1)

             Następnie była i obecna dyrektor Biura Edukacji przedstawiły swoje refleksje o Warszawskim Systemie Wspierania Uzdolnionych. Pani Lipszyc opowiedziała o początku prac samorządu warszawskiego nad uruchomieniem stołecznych działań w zakresie opieki nad uczniem zdolnym, w kontekście założeń pierwszego dokumentu, określającego kierunki polityki edukacyjnej m.st. Warszawy, wypracowanego w Biurze Edukacji w 2008 roku. Pani Gospodarczyk natomiast odniosła się do obecnej sytuacji i inicjatyw Miasta w tym zakresie.

Na zakończenie wystąpienia Panie przekazały reprezentacji osób zaangażowanych w realizację programu WARS i SAWA wydane w bieżącym roku szkolnym tematyczne publikacje:

  1. Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych. Program WARS i SAWA, Łukasiewicz-Wieleba J., Baum A., Warszawa 2015, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej;
  2. Warszawski System Wspierania Uzdolnionych. Przewodnik dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2016.

Egzemplarze ww. książek są obecnie przekazywane Przyjaciołom WARSA i SAWY oraz za pośrednictwem dzielnic wszystkim szkołom z sieci. Dostępne będą również w wersji elektronicznej na stronie Biura Edukacji w zakładce: Projekty i inicjatywy - Program WARS i SAWA - Publikacje.

            Cieszymy się bardzo, że podczas konferencji mogliśmy wysłuchać prezentacji autorek pierwszej z ww. publikacji, do których kierujemy ogromne podziękowania za zainteresowanie programem oraz profesjonalne podejście i naukową analizę dotychczasowych działań programowych. Dr Joanna Łukasiewicz – Wieleba i dr Alicja Baum z Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości APS opisały w swojej książce i przedstawiły podczas konferencji wyniki autorskich badań naukowych nt. realizacji programu WARS i SAWA, przeprowadzonych w 2015 roku wśród szkół posiadających bezterminowy certyfikat. Praca ta pokazała sens setek spotkań, rozmów, analiz, miliona drobnych i mało widocznych działań, które w efekcie sumują się w słowach jednego/jednej z respondentów/respondentek (badania były anonimowe)  – „jeden z najbardziej przydatnych programów w życiu szkoły (…)”. Analiza została osadzona w szerokim kontekście teoretycznym, wzmocnionym przykładami praktycznych rozwiązań w zakresie opieki nad uczniem zdolnym w kraju i za granicą (prezentacja w zał. nr 2)

             Na koniec swoimi refleksami nt. ewaluacji działań, podejmowanych w zakresie wspierania uzdolnionych podzielili się dr hab., prof. UJ Leszek Korporowicz, dr Sylwia Jaskuła – ekspert i członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Cezary Kocon - naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Mokotów. Są to przedstawiciele Laboratorium ewaluacji, w ramach którego przeprowadzili ewaluację zewnętrzną programu WARS i SAWA, po pierwszym roku realizacji programu w szkołach. Do dnia dzisiejszego spotykają się z warszawskimi nauczycielami we WCIES na warsztatach i konsultacjach, dotyczących przeprowadzania wewnętrznej ewaluacji szkolnych programów wspierania uzdolnionych (prezentacja w załączniku nr 3).

            Oprawę fotograficzną konferencji zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie, natomiast uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego pod opieką Pani Edyty Ciastowicz zaprosili uczestników na kreatywną przerwę kawową pod hasłem Twórczo – zdrowo – kolorowo.

            Dziękujemy wszystkim realizatorom, uczestnikom i sympatykom programu WARS i SAWA za dotychczasową współpracę. Życzę wiele sił i wytrwałości w kreowaniu klimatu sprzyjającego rozwojowi uczniowskich pasji i zainteresowań w szkołach, które jak powiedział podczas konferencji prof. Karwowski są istotnym miejscem intelektualnego treningu.     

Joanna Gospodarczyk
dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: