Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego: „ArtNauka – gry i zabawy edukacyjne”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 21 kwietnia, 2016 - 14:49
zaktualizowany: czwartek, 21 kwietnia, 2016 - 14:49
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych, w pierwszej kolejności z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, którzy poszukują nowych pomysłów na zaktywizowanie uczniów i ułatwienie im przyswojenia treści programowych.

Celem warsztatów jest opracowanie niezbędnika innowacyjnego nauczyciela. Uczestnicy szkolenia sami będą tworzyli swój zestaw pomocy dydaktycznych w oparciu o szablony. Z wnikliwej obserwacji dzieci i młodzieży wynika, że muzyka i obraz ułatwiają przyswajanie treści programowych.  Uczenie staje się atrakcyjniejsze, gdy włączymy  w ten proces talenty artystyczne uczniów. Szkolenie  ma uzmysłowić nauczycielom, że w każdym z nich są pokłady ciekawych rozwiązań na udaną lekcję, a inspiracje są w Internecie. Celem operacyjnym zajęć będzie otwarcie nauczycieli na inne środki dydaktyczne niż podręcznik i prezentacja.

Przykłady innowacyjnych pomysłów omawianych na szkoleniu:

  1. Pokaz mody – uczniowie w wykonanych z paska papieru koronach na głowie są elementem jakiegoś ciągu logicznego; maszerują w rytm muzyki i prezentują np. jakiś proces przed publicznością, która stara się zapamiętać jego przebieg
  2. Utylitarne origami – uczniowie składają z otrzymanych kartek np. model koszulki i piszą na nim 3 pytania z konkretnej partii materiału i wrzucają do skrzynki; pulę zestawów pytań można wykorzystać podczas lekcji powtórzeniowych, w konkursach, quizach
  3. Fiszki – kartki z pytaniem na jednej stronie i odpowiedzią na drugiej stronie pomagają przyswajać materiał w domu.
  4. Gry planszowe – popularna forma rozrywki jest narzędziem do przyswajania wiedzy, gdy dotyczy konkretnej partii materiału.
  5. Młodzież uczy dzieci – każdy lubi dzielić się wiedzą, pomysły na warsztaty w przedszkolu.

Prowadzący warsztaty: dr Anna Wiktorowska – nauczycielka biologii

Termin warsztatów: 6 maja 2016; godzina 15.30-18.30

Miejsce: Gimnazjum 164 w Warszawie, ul Ostródzka 175

Zapisy:  https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Vademecum-nauczyciela-ucznia-zdolnego-IV-Art-Nauka