Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

program WARS i SAWA a reforma

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 31 sierpnia, 2017 - 13:52
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje nt. dostosowania założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty zostaną opublikowane na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (www.edukacja.warszawa.pl zakładka: Projekty i inicjatywy – Program WARS i SAWA – Aktualności) we wrześniu 2017 r.

Zmiany te uwzględniać będą kluczowe założenia koncepcji, konsultowanej również z przedstawicielami warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.  

Z poważaniem
Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: