Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualizacja ramowych założeń Programu WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 29 września, 2017 - 12:35
zaktualizowany: piątek, 29 września, 2017 - 15:00
od bieżącego roku szkolnego 2017/2018, obowiązuje nowa procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określona zarządzeniem nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r. (treść w odnośniku poniżej).

Przedmiotem ww. zarządzenia jest dostosowanie założeń programu WARS i SAWA (będącego jednym z elementów lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn.: „Warszawski System Wspierania Uzdolnionych”), do zmian wynikających z reformy oświaty i jego aktualizacja.  

W ciągu ośmiu lat realizacji programu zebrano doświadczenie, które można obecnie wykorzystać.  Stąd zmianą merytoryczną w programie jest zastąpienie koncepcji, wspólnej dla dwóch stołecznych programów (WARS i SAWA i Szkoła z pomysłem) Kapituły, inicjatywą obejmowania szkół z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych swoistym patronatem stołecznych i ogólnopolskich instytucji. Podstawowym celem koncepcji patronatów jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami warszawskimi, poprzez wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju uczniów i nauczycieli.

Zmiany formalne związane są z inną strukturą szkolnictwa w Polsce. Dotychczas Certyfikat przyznawany był warszawskim publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym. Od roku szkolnego 2017/2018 o Certyfikat będą mogły ubiegać się szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, a od roku szkolnego 2019/2020 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Z uwagi na nowy ustrój szkolny, zakładający m.in. przekształcenie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej w szkołę podstawową trwającą osiem lat, nowe regulacje zakładają również wydłużenie okresu certyfikacji z trzech, do czterech lat. Cykle realizacji szkolnych programów wspierania uzdolnionych ściśle korelują bowiem z poszczególnymi etapami edukacyjnymi. 

Już teraz zapraszam dyrektorów warszawskich szkół oraz członków szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych na galę wręczenia tegorocznych Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, połączoną m. in. z ogłoszeniem zmian i aktualizacji w programie. Uroczystość, otwarta dla wszystkich szkół zainteresowanych udziałem w programie WARS i SAWA, odbędzie się 23 października 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik. Na spotkaniu tym przedstawimy Patronów warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Szczegóły organizacyjne wraz z programem zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji 
Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: