Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (Certyfikaty WARS i SAWA) do zmian wynikających z reformy oświaty

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 29 września, 2017 - 12:45
zaktualizowany: czwartek, 26 października, 2017 - 08:38
zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 1 zarządzenia nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r., przekazuję w załączniku „Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty”, które były konsultowane w ubiegłym roku szkolnym z przedstawicielami szkół z sieci.

Zgodnie z przyjętą koncepcją (w załączniku), wszystkie szkoły, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy  WARS i SAWA (zarówno te którym w wyniku reformy oświatowej „tylko” wydłużył się cykl kształcenia, jak i gimnazja przekształcone oraz szkoły, do których zostały włączone gimnazja z certyfikatem) i są zainteresowane jego utrzymaniem oraz kontynuacją udziału w programie WARS i SAWA, proszone są o złożenie aneksu aktualizacyjnego.

Aneks aktualizacyjny, w formie kwestionariusza ankiety, dostępny jest na platformie ankietowej www.ankietyBE.um.warszawa.pl  

Wydrukowany aneks aktualizacyjny – formularz wniosku - podpisuje dyrektor szkoły, szkolny lider wspierania uzdolnionych i przewodniczący rady rodziców. Oryginał aneksu aktualizacyjnego w wersji papierowej należy dostarczyć do 30 listopada br. do kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7, parter).

Szkoły zainteresowane złożeniem aneksu aktualizacyjnego mają możliwość uczestnictwa w konsultacjach, zaplanowanych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), podczas dyżuru doradcy metodycznego m.st. Warszawy w zakresie wspierania ucznia zdolnego  - Pani Agnieszki Dobrowolskiej, w we wtorki, w godz. 15:00-16:00.          

W przypadku pytań, można kontaktować się z p. Edytą Jaromin z Biura Edukacji (ejaromin@um.warszawa.pl, 22/ 44 33 584) lub z p. Izabelą Witczak z WCIES (22/ 268 01 79 w. 17, izabela.witczak@wcies.edu.pl ). Przypominam, że do Państwa dyspozycji jest również adres e-mail programu WARS i SAWA:  warsisawa@edu.um.warszawa.pl oraz profil na facebooku:  https://www.facebook.com/WARS-i-SAWA-217708155334184/

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: