Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (Certyfikaty WARS i SAWA) do zmian wynikających z reformy oświaty.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 30 stycznia, 2018 - 11:18
zaktualizowany: wtorek, 30 stycznia, 2018 - 11:18
Przekazujemy raport z ich wdrożenia.

Szanowni Państwo,

zgodnie z „Zasadami dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty”, z początkiem II semestru bieżącego roku szkolnego 2017/2018 zakończyliśmy etap przejściowy wprowadzania aktualizacji w programie WARS i SAWA, dotyczących w szczególności aneksowania Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, przyznanych przed wdrożeniem zmian w prawie oświatowym.

            Do 30 listopada 2017 r. w systemie ankietowym Biura Edukacji, wszystkie 226 szkół, powstałych w wyniku przekształceń 251 jednostek (w tym 63 gimnazjów), którym Certyfikat WARS i SAWA został przyznany w latach 2010-2016, miało możliwość przedłożenia aneksów aktualizacyjnych i potwierdzenia swojego zainteresowania kontynuacją udziału w programie WARS i SAWA.
Aneksy te zawierały:
a) aktualizację informacji nt. szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych (w tym lidera zespołu);
b) rekomendacje w zakresie wspierania uczniów zdolnych do wdrożenia w szkolnym programie wspierania uzdolnionych.

Cieszy fakt, że chęć kontynuacji udziału w programie WARS i SAWA wyraziło 179 na 226 szkół (80%).

            W roku szkolnym 2017/2018 warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych tworzy  łącznie 185 szkół z aktualnym Certyfikatem Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, w tym:
a) 13 szkół, którym Certyfikat został przyznany już w nowej strukturze organizacyjnej, na 4-letni okres realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych (X 2017 r., VIII edycja),
b) 116 szkół z dotychczasowym Certyfikatem bezterminowym.  

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym raporcie z wdrożenia „Zasad dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty” oraz w Rejestrze Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Zgodnie z ustaleniami, zaktualizowane Certyfikaty zostaną przekazane do szkół w pierwszym kwartale 2018 r.

        Jednocześnie informuję, że w piątek – 2 lutego br. o godz. 12:00, w siedzibie WCIES (ul. Stara 4) odbędzie się seminarium inaugurujące cykl szkoleń w IX edycji programu. Podczas spotkania zostaną przedstawione m.in. wyniki aneksowania Certyfikatów oraz kluczowe rekomendacje do wdrożenia w szkolnych programach wspierania uzdolnionych związane ze skutkami wprowadzonych zmian w prawie oświatowym. W związku z tym, oprócz przedstawicieli szkół ubiegających się o Certyfikat w bieżącej edycji programu, na seminarium zapraszamy również dyrektorów i liderów szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze szkół, które utrzymały status Certyfikatu przyznanego w latach 2010-2016 i do końca bieżącego roku szkolnego 2017/18 zobowiązane są zaktualizować szkolne programy wspierania uzdolnionych.

W przypadku pytań, można kontaktować się z p. Edytą Jaromin z Biura Edukacji (ejaromin@um.warszawa.pl, 22/ 44 33 584), z p. Izabelą Witczak z WCIES (22/ 268 01 79 w. 17, izabela.witczak@wcies.edu.pl ) lub p. Agnieszką Dobrowolską – doradcą metodycznym m.st. Warszawy w zakresie wspierania uczniów zdolnych (agnieszka.dobrowolska@wcies.edu.pl) Przypominam, że do dyspozycji jest również:
a) adres e-mail programu WARS i SAWA:  warsisawa@edu.um.warszawa.pl oraz
b) profil na facebooku:  https://www.facebook.com/WARS-i-SAWA-217708155334184/

Z poważaniem
Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji 
Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: