Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 13 lutego, 2018 - 12:23
Z końcem roku szkolnego 2017/2018 dobiega końca czteroletni okres systemowej pracy szkół, którym Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA został przyznany w V edycji programu.

Szczegółowa lista szkół, które w bieżącym roku szkolnym mogą ubiegać się o bezterminowe przedłużenie Certyfikatu (tj. po zmianach w prawie oświatowym posiadają status Certyfikatu ważny do 31 sierpnia 2018 r. lub ważność wygasła), dostępna jest w Rejestrze Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

Zgodnie z procedurą uzyskiwania Certyfikatu, szkoła zainteresowana dalszym udziałem w programie WARS i SAWA i przedłużeniem Certyfikatu na czas nieokreślony składa do kancelarii Biura Edukacji odpowiedni wniosek, stanowiący wyciąg z wewnętrznej ewaluacji, realizowanego w placówce, szkolnego programu wspierania uzdolnionych - spwu (szczegóły w zarządzeniu nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r.).

Wnioski o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (wzór w załączniku) przyjmowane są w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7) do piątku, 29 czerwca 2018 r.

W związku z tym, w II semestrze bieżącego roku szkolnego (od marca 2018 r.) samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) proponuje przedstawicielom szkół, które po zakończeniu 4-letniego cyklu realizacji spwu nadal chcą należeć do warszawskiej sieć szkół wspierających uzdolnionych, spotkanie informacyjno-instruktażowe z warsztatami, służące zwiększeniu wiedzy na temat zasad ubiegania się o przedłużenie Certyfikatu oraz wypełniania wniosku

Zainteresowanych nauczycieli, szkolnych liderów wspierania uzdolnionych, osoby odpowiedzialne za realizację w placówce wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych zapraszamy do WCIES (ul. Stara 4), w trzech terminach do wyboru, w godz. 9:00-14:00:
1) 9 marca 2018 r.: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Przedluzenie-Certyfikatu-Prezydenta-m-st-W-wy-WARS-i-SAWA-gr-1
2) 21 marca 2018 r.: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Przedluzenie-Certyfikatu-Prezydenta-m-st-W-wy-WARS-i-SAWA-gr-2 
3) 12 kwietnia 2018 r.: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Przedluzenie-Certyfikatu-Prezydenta-m-st-W-wy-WARS-i-SAWA-gr-3 

W czerwcu br. – w dniach 7, 11 i 14, w godz. 15.00 – 18.00, zaplanowano ponadto konsultacje grupowe związane z ubieganiem się o przedłużenie Certyfikatu. System rejestracji na konsultacje grupowe będzie dostępny od 15 maja br.

Dodatkowo, jeśli potrzebujecie Państwo jeszcze wsparcia merytorycznego i metodycznego w obszarze realizacji ewaluacji, jest możliwość udziału w szkoleniu – „Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w programie WARS i SAWA”, gdzie zajęcia odbywają się w trakcie czterech dni szkoleniowych: 9 i 10 marca br. oraz 13 i 14 kwietnia br. https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Laboratorium-Ewaluacji-Ewaluacja-w-programnie-WARS-i-SAWA-gr-2 

Na wszystkie z ww. wymienionych form doskonalenia obowiązuje elektroniczny system rejestracji na stronie WCIES (kursy.wcies.edu.pl w zakładce Szkolenia w zakresie wspomagania rozwoju ucznia zdolnego).

 

Pliki do pobrania: