Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Mistrz i uczeń"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 11 kwietnia, 2018 - 14:40
zaktualizowany: środa, 11 kwietnia, 2018 - 14:40
- warsztaty interdyscyplinarne na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (MISH)

Spotkanie odbędzie się 17 maja 2018 roku  (czwartek), w godz. 14.00-15.30 
Miejsce:  Kolegium MISH UW , ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
Prowadzenie: doc. dr hab. Anna Rosner

Celem zajęć  jest poznanie historii i genezy działania polskiej inteligencji w XIX i XX wieku, a także próba określenia jej roli we współczesnej Polsce. Tradycje i etos inteligencji są różnie postrzegane i oceniane w kontekście zmian politycznych, gospodarczych i społecznych.
Warsztaty składać się będą z dwóch części. W pierwszej przedstawione zostaną w formie prezentacji (wykładu) podstawowe informacje i pytania badawcze tyczące historii i zadań polskiej inteligencji w XIX i XX w. W czasie drugiej części – warsztatowej przewidziana jest dyskusja, bazująca na wiedzy zdobytej przez uczniów w I części. Ma ona pozwolić na ukształtowanie własnego zdania o miejscu tej grupy społecznej, jej roli i funkcji w dzisiejszych realiach.

Zajęcia w pierwszej kolejności adresowane są do przedstawicieli liceów i techników z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (posiadających Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA).  
Każdy z nauczycieli może ze sobą zabrać maksymalnie 5-6 uczniów.
Nauczyciele, którzy wraz z uczniami są zainteresowani udziałem w warsztatach, proszeni są o zarejestrowanie siebie i uczniów na stronie WCIES: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Mistrz-i-uczen-warsztaty-interdyscyplinarne-na-MISH

Szczegółowych informacji udziela doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie wspierania uczniów zdolnych, p. Agnieszka Dobrowolska: agnieszka.dobrowolska@wcies.edu.pl

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program223.85 KB