Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Mistrz i uczeń" – temat: „Demokracja ateńska w oczach Ateńczyków – pochwała i krytyka”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 21 maja, 2018 - 13:04
zaktualizowany: poniedziałek, 21 maja, 2018 - 13:05
warsztaty interdyscyplinarne na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (MISH)

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2018 roku  (poniedziałek), w godz. 14.00-15.30 
Miejsce:  Kolegium MISH UW , ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
Prowadzenie: dr hab. Marek Węcowski

Na zajęciach zostaną wykorzystane teksty z epoki autorstwa historyka Tukidydesa oraz anonimowego pisarza zwanego „Starym Oligarchą" albo Pseudo-Ksenofontem. Zadaniem uczestników będzie wychwycenie, odpowiednio, motywów pochwały ateńskiej demokracji (Tukidydes) albo motywów jej krytyki ("Stary Oligarcha"). W grupach przeprowadzana będzie dyskusja, czy motywy te wyglądają wiarygodnie, jakie sfery rzeczywistości wydają się kluczowe dla pochwały lub krytyki ateńskiej demokracji.  Zajęcia przeprowadzone zostaną w formie warsztatowej, obejmować będą pracę w grupach i dyskusję pod kierunkiem prowadzących,  krótki "konkurs retoryczny" (przedstawianie racji "za" i "przeciw" demokracji ateńskiej zapożyczone od swoich autorów) oraz  głosowanie na kilka sposobów nad tym, czy krytyka, czy pochwała demokracji ateńskiej są bardziej przekonujące. 

Zajęcia w pierwszej kolejności adresowane są do przedstawicieli liceów i techników z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (posiadających Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA).
Każdy z nauczycieli może ze sobą zabrać maksymalnie 5-6 uczniów.

Nauczyciele i uczniowie zainteresowani udziałem w warsztatach, proszeni są o rejestrację na stronie WCIES: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Mistrz-i-uczen-warsztaty-interdyscyplinarne-na-MISH6919

Szczegółowych informacji udziela doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie wspierania uczniów zdolnych, p. Agnieszka Dobrowolska: agnieszka.dobrowolska@wcies.edu.pl

 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Program223.37 KB