Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 7 listopada, 2018 - 09:13
zaktualizowany: środa, 7 listopada, 2018 - 09:13
Zapraszamy przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w kursie doskonalącym - Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA.

Celem kursu jest poznanie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego, szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
28 godzinny kurs realizowany jest w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4), w trakcie dwóch, dwudniowych spotkań:
- spotkanie I: 22-23 listopada 2018 r.,
- spotkanie II: 13-14 grudnia 2018 r., 
w godz. 10.00 – 15.00 (pierwszego i trzeciego dnia szkolenia), 9.00 – 14.00 (drugiego i czwartego dnia kursu doskonalącego).

Zapisy w elektronicznym systemie rejestracji: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Laboratorium-Ewaluacji-Ewaluacja-w-Programie-WARS-i-SAWA-gr1