Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zmiany w procedurze uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 27 lutego, 2019 - 12:43
zaktualizowany: środa, 13 marca, 2019 - 11:37
Od 2019 r. istnieje możliwość wypełniania dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie ankietowym.

Obowiązującą procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA określa zarządzenie nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2019 r. 

Zgodnie z § 3 i 4 procedury certyfikacyjnej, określono następujące terminy składania wniosków w 2019 r.:

1)   do 29 marca 2019 r. (dot. szkół przystępujących do projektu WARS i SAWA w ramach X edycji):
      a) wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. zarządzenia) wraz z dołączonym
      b) szkolnym programem wspierania uzdolnionych.

  Dokumenty należy wypełnić w wersji elektronicznej (tj. w systemie ankietowym Biura Edukacji) oraz  dostarczyć podpisany wydruk do kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7).

Nawiązując do harmonogramu szkoleń w ramach X edycji, przypominamy, że konsultacje dot. budowy szkolnego programu wspierania uzdolnionych odbędą się 21 i 27 marca 2019 r. w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4).  

 Zgłoszenia w systemie zapisów on – line  przyjmowane są od 8 marca 2019 r.

2)   do 1 lipca 2019 r. (dot. szkół posiadających status Certyfikatu WARS i SAWA – ważny do 31.08.2019 r. lub ważność wygasła, szczegóły w rejestrze Certyfikatów):
      a) wniosek o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (wzór stanowi załącznik nr 3 do ww. zarządzenia), w wersji elektronicznej (tj. wypełniony w systemie ankietowym Biura Edukacji ) oraz papierowej – podpisany wydruk z systemu złożony w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7.

Warsztaty dotyczące przedłużenia Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWY zostały zaplanowane w kwietniu 2019 r., a tematyczne konsultacje zbiorowe w czerwcu 2019 r. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 W razie pytań prośba o kontakt: warsisawa@edu.um.warszawa.pl

Źródło informacji: