Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zgłoszenia szkół do projektu WARS i SAWA, w ramach XI edycji

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 3 grudnia, 2019 - 14:19
zaktualizowany: wtorek, 17 marca, 2020 - 14:07
17 grudnia br. minął termin zgłoszeń kolejnych publicznych i niepublicznych szkół zainteresowanych uzyskaniem Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i przystąpieniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Do 17 kwietnia szkoły te składają opracowane szkolne programy wspierania uzdolnionych.

Samorządowy projekt WARS i SAWA realizowany jest już od 10 lat. W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych tworzy 195 szkół, które posiadają aktualny Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i realizują przyjęte szkolne programy wspierania uzdolnionych (rejestr przyznanych Certyfikatów). Szkoły z sieci mają m.in. możliwość wymiany doświadczeń podczas: warsztatów tematycznych organizowanych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz cyklicznych spotkań, np. Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY czy Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY.

Wszystkie kolejne publiczne i niepubliczne szkoły, zainteresowane systemową opieką nad uczennicą i uczniem uzdolnionym oraz dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych, zapraszam do składania zgłoszeń w ramach kolejnej – XI edycji projektu WARS i SAWA.

Terminy składania poszczególnych dokumentów do nowej edycji projektu WARS i SAWA to:

  • do 17 grudnia 2019 r. – zgłoszenie udziału,
  • do 17 kwietnia 2020 r. – wniosek o przystąpienie szkoły do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych,
  • do 17 kwietnia 2020 r. – szkolny program wspierania uzdolnionych (w okresie styczeń – luty 2020 r. we WCIES zaplanowano cykl szkoleń przygotowujących do opracowania szkolnych programów wspierania uzdolnionych, w ramach XI edycji projektu WARS i SAWA).

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną - do odwołania, prośba o wstrzymanie się z osobistym dostarczeniem wersji papierowych ww. dokumentów (tj. wniosku oraz szkolnego programu wspierania uzdolnionych) do Kancelarii Głównej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (składanie pism wymagających podpisu możliwe jest ew. drogą pocztową).
Mając na celu możliwość zapewnienia ciągłości zadania w warunkach wyjątkowych, dopuszcza się także jako wystarczające na ten moment dołączenie w systemie ankietowym Biura Edukacji skanów wniosku oraz szkolnego programu wspierania uzdolnionych, podpisanych przez Wymaganych.

Kontakt: warsisawa@edu.um.warszawa.pl

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: