Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Harmonogram szkoleń przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania - zmiana formuły konsultacji zbiorowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 19 grudnia, 2019 - 14:30
zaktualizowany: wtorek, 17 marca, 2020 - 14:15
Szkolenia adresowane są do przedstawicieli szkół, ubiegających się o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w roku szkolnym 2019/2020

Dziesięć kolejnych szkół z Warszawy wyraziło zainteresowanie dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w XI edycji projektu WARS i SAWA, realizowanego w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.

Zgodnie z § 3 ust. 2 procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określonej zarządzeniem nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 lutego 2019 r., kolejnymi etapami certyfikacji są:
1) wyłonienie w danej szkole uczestniczącej w procedurze certyfikacyjnej szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych, odpowiedzialnego za stworzenie i realizację szkolnego programu wspierania uzdolnionych;
2) zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli Państwa szkoły w cyklu szkoleń, opracowanych i prowadzonych w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), przygotowujących do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Szczegółowy harmonogram szkoleń, o których mowa w pkt. 2, rozpoczynających się 22 stycznia 2020 r.,  przekazuję w załączniku. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są poprzez formularz on-line, dostępny od 20 grudnia 2019 r. na stronie internetowej WCIES: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-w-ramach-Warszawskiego-Systemu-Wspierania-Uzdolnionych

Opracowany szkolny program wspierania uzdolnionych wraz z wnioskiem o przystąpienie do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (wzór w zał. nr 2 do ww. zarządzenia) za pismem przewodnim, należy złożyć do 17 kwietnia 2020 r., poprzez elektroniczny system ankietowy Biura Edukacji.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną - do odwołania, prośba o wstrzymanie się z osobistym dostarczeniem wersji papierowych ww. dokumentów do Kancelarii Głównej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (składanie pism wymagających podpisu możliwe jest ew. drogą pocztową).
Mając na celu możliwość zapewnienia ciągłości zadania w warunkach wyjątkowych, dopuszcza się także jako wystarczające na ten moment dołączenie w systemie ankietowym skanów wniosku oraz szkolnego programu wspierania uzdolnionych, podpisanych przez Wymaganych.

Informacja w sprawie szkół, które przystąpią do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2020/2021 zostanie ogłoszona jesienią 2020 r.

Ponadto informujemy, że zamiast konsultacji zbiorowych dotyczących tworzenia szkolnych programów wspierania uzdolnionych, zaplanowanych 24 marca br. we WCIES,
w dniach 19-24 marca br. istnieje możliwość zdalnych konsultacji w sprawie: z p. Agnieszką Dobrowolską (agnieszka.dobrowolska@wcies.edu.pl ) lub z p. Izabelą Witczak (izabela.witczak@wcies.edu.pl; tel. służbowy: 723 245 227).

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: