Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

WARS i SAWA w kryzysowej edukacji zdalnej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 7 września, 2020 - 11:47
zaktualizowany: poniedziałek, 7 września, 2020 - 15:42

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,
Szanowni Państwo Liderzy Szkolnych Zespołów Wspierania Uzdolnionych,

zapraszamy do podzielenia się Państwa przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z kryzysową edukacją zdalną skierowaną na uczniów zdolnych.
Jak w takich warunkach nie tracić potencjału, który posiadają nasi uczniowie? Jakie rozwiązania stosować, by skutecznie wspierać ich pasje i możliwości?

Będziemy wdzięczni za odpowiedzi na wszystkie lub jedynie wybrane pytania zawarte w krótkim kwestionariuszu, dostępnym do 21 września br. pod linkiem: https://forms.gle/KpdGzQGV73WkMntd6

Badania prowadzone są przez dr hab. Joannę Łukasiewicz-Wielebę z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która od lat swoim eksperckim doświadczeniem wspiera m.st. Warszawę w  realizacji założeń lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pn. Warszawski System Wspierania Uzdolnionych, którego kluczowym elementem jest projekt WARS i SAWA.
Wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne i anonimowe, zaś uzyskane informacje zostaną wykorzystane w opracowaniu naukowo-metodycznym i upowszechnione wśród nauczycieli szkół warszawskich.