Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program WARS i SAWA - o programie

24 września, 2019 - 17:48
Procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA
została określona w 2009 r.
24 września, 2019 - 17:47
Warszawska sieć szkół wspierających uzdolnionych
Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2019/2020 należy 195 publicznych i niepublicznych szkół, posiadających aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych (lista w załączniku).
24 września, 2019 - 17:44
Rejestr Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA
zawiera listę szkół wraz ze statusem Certyfikatu danej szkoły
21 stycznia, 2019 - 12:27
Szkolenia dla liderów i członków szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych
Zapraszamy przedstawicieli szkół z programu WARS i SAWA do udziału w ofercie zajęć i warsztatów, prowadzonych przez samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).
27 października, 2016 - 12:05
Sieć poradni psychologiczno-pedagogicznych wspierających szkoły uczestniczące w programie WARS i SAWA
Współpraca z poradniami
27 października, 2016 - 12:05
Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY
„Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY” to cykliczne spotkania, poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, szkół tworzących optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
27 października, 2016 - 12:03
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego, czyli bliżej praktyki…
Spotkania z cyklu "Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego" mają formę szkoleń - warsztatów i adresowane są do nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów edukacyjnych, z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
27 października, 2016 - 12:03
Mistrz i uczeń - Interdyscyplinarne warsztaty na MISH
to zapoczątkowany w 2016 r. cykl spotkań tematycznych, organizowanych w ramach programu WARS i SAWA przez Uniwersytet Warszawski oraz samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
27 października, 2016 - 11:54
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY
organizowane corocznie od 2011 roku we współpracy Centrum Nauki Kopernik (CNK), WCIES oraz Biura Edukacji.