Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska sieć szkół wspierających uzdolnionych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 4 listopada, 2013 - 09:30
zaktualizowany: poniedziałek, 27 stycznia, 2020 - 11:42
Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2019/2020 należy 195 publicznych i niepublicznych szkół, posiadających aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych (lista w załączniku).

Zgodnie z regulaminem, od 2017 r. Certyfikat przyznawany jest na czteroletni okres realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po upływie tego okresu szkoły mogą ubiegać się o jego bezterminowe przedłużenie, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 Certyfikat bezterminowy posiadają 144 szkoły.

Nauczyciele z sieci cyklicznie wymieniają doświadczenia w ramach spotkań „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”, „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego” lub "Mistrz i uczeń - interdyscyplinarne warsztaty na MISH", uczestniczą w letnich seminariach dla nauczycieli WARSA i SAWY oraz korzystają z tematycznej oferty samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 zrealizowany został także pilotaż nowej koncepcji rozwoju projektu o nazwie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych", w której uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z 40 szkół, posiadających bezterminowy Certyfikat. Podstawowym celem koncepcji „patronatów” jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami.
Pierwsza, pilotażowa oferta patronatów przygotowana została przez trzy instytucje: Centrum Edukacji Obywatelskiej (obszar - Społeczność), Centrum Nauki Kopernik (obszar - Nauka), Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki (obszar - Sztuka).

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: