Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska sieć szkół wspierających uzdolnionych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 10 listopada, 2017 - 07:37
Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2016/2017 należało 206 publicznych i niepublicznych szkół (zał. nr 1), posiadających aktualny Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. W 2017 r. do sieci dołączyło 13 kolejnych szkół (lista w zał. nr 2).

Zgodnie z regulaminem, od 2017 r. Certyfikat przyznawany jest na cztery lata. Po upływie tego okresu, szkoły mogą ubiegać się o jego bezterminowe przedłużenie składając wyciąg z raportu przeprowadzenia wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Do r. szk. 2016/2017 Certyfikat beterminowy uzyskały 133 szkoły z sieci.

Nauczyciele z sieci cyklicznie wymieniają doświadczenia w ramach spotkań „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”,uczestniczą w letnich seminariach dla nauczycieli WARSA i SAWY i warsztatach metodycznych: „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego” lub "Mistrz i uczeń - interdyscyplinarne warsztaty na MISH" oraz korzystają z oferty tematycznej samorządowej placówki oskonalenia nauczycieli - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
W roku szkolnym 2017/2018 przewidziano ponadto nową koncepcję rozwoju programu o nazwie "WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki i Sztuki, czyli SeNS wspierania uzdolnionych", w której uczestniczyć miogą nauczyciele wraz z uczniami. Podstawowym celem koncepcji „patronatów” jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami warszawskimi, poprzez wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju uczniów i ich nauczycieli. 

Pełna lista szkół tworzących warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych w r. szk. 2017/2018, zaktualizowana po reformie oświatowej, zostanie opublikowana do końca stycznia 2018 r. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 trwa  procedura aneksowania Certyfikatów, przyznanych w latach 2010-2016

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: