Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska sieć szkół wspierających uzdolnionych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 7 listopada, 2016 - 09:12
Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2016/2017 należy 206 publicznych i niepublicznych szkół, które posiadają ważny Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

Zgodnie z regulaminem, Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. Po upływie tego okresu, szkoły mogą ubiegać się o jego bezterminowe przedłużenie składając wyciąg z raportu przeprowadzenia wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Do tej pory Certyfikat beterminowy uzyskały 133 szkoły z sieci.

Nauczyciele z sieci cyklicznie wymieniają doświadczenia w ramach spotkań „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”,uczestniczą w letnich seminariach dla nauczycieli WARSA i SAWY i warsztatach metodycznych: „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego” lub "Mistrz i uczeń - interdyscyplinarne warsztaty na MISH" oraz korzystają z oferty tematycznej samorządowej placówki oskonalenia nauczycieli - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Lista szkół tworzących warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych w r.szk. 2016/2017 znajduje się w załączniku.

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: