Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Akty prawa miejscowego dot. programu WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 7 listopada, 2016 - 09:12
Realizacji programu WARS i SAWA towarzyszą dwa zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy:

     1)  w sprawie określenia „Procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA”, zawierające:
          a) procedurę uzyskiwania Certyfikatu WARS i SAWA,
          b) formularz zgłoszenia do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych,
          c) wzór wniosku o Certyfikat WARS i SAWA,
          d) wzór wniosku o przedłużenie Certyfikatu WARS i SAWA
oraz
     2)  w sprawie regulaminu pracy Kapituły do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się o Certyfikat WARS i SAWA lub Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy, określające:
          a) skład Kapituły,
          b) regulamin pracy Kapituły,
          c) wzór kart oceny wniosków szkół, ubiegających się o: Certyfikat WARS i SAWA, Honorowe wyróżnienie "Szkoła z pomysłem" lub o przedłużenie Certyfikatu WARS i SAWA.   

Obowiązujące wersje ww. zarządzeń wraz z załącznikami dostępne są w plikach do pobrania nr 1 i 2 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
W załączniku nr 3 dodatkowo znajdą Państwo materiały pomocne w wypełnieniu i opracowaniu dokumentów aplikacyjnych do programu WARS i SAWA.   

 

Pliki do pobrania: