Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 17 kwietnia, 2018 - 12:42
została określona w 2009 r.

Obowiązującą procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA stanowi zarządzenie nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r. wraz z załącznikami, tj.:
a) formularzem zgłoszenia do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych,
b) wzorem wniosku o Certyfikat WARS i SAWA,
c) wzorem wniosku o przedłużenie Certyfikatu WARS i SAWA.

Treść ww. zarządzenia dostępna jest w plikach do pobrania oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
W załączniku nr 5 dodatkowo znajdą Państwo materiały pomocne w wypełnieniu i opracowaniu dokumentów aplikacyjnych do programu WARS i SAWA.   

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: