Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rejestr przyznanych Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 7 listopada, 2016 - 09:11
zawiera wykaz wszystkich szkół, którym do tej pory został przyznany niniejszy Certyfikat – obecnie 251 szkół.

Poszczególnym szkołom w rejestrze przypisane są następujące dane:

a)      numer edycji, w której dana szkoła uzyskała Certyfikat,

b)      numer, data przyznania i termin ważności Certyfikatu (Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, po ich upływie szkoła może ubiegać się o bezterminowe przedłużenie Certyfikatu, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych),

c)       czy i kiedy szkoła otrzymała bezterminowe przedłużenie Certyfikatu (jeśli tak to również numer Certyfikatu bezterminowego).

Szkoły, które posiadają ważny Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.

Aktualny rejestr dostępny jest w załączniku. 

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: