Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rejestr przyznanych Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 10 listopada, 2017 - 07:37
zawiera wykaz wszystkich szkół, którym do tej pory został przyznany niniejszy Certyfikat – 264 szkoły (w tym 251 w latach 2010-2016 - zał. nr 1 oraz 13 w 2017 r. - zał. nr 2).

Poszczególnym szkołom w rejestrze przypisane są następujące dane:

a)      numer edycji, w której dana szkoła uzyskała Certyfikat,

b)      numer, data przyznania i termin ważności Certyfikatu (Certyfikat od 2017 r. przyznawany jest na 4 lata, po ich upływie szkoła może ubiegać się o bezterminowe przedłużenie Certyfikatu, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych),

c)       czy i kiedy szkoła otrzymała bezterminowe przedłużenie Certyfikatu (jeśli tak to również numer Certyfikatu bezterminowego).

Szkoły, które posiadają ważny Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.

Pełny rejestr, zaktualizowany po reformie oświatowej, zostanie opublikowany do końca stycznia 2018 r.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 trwa procedura aneksowania Certyfikatów, przyznanych w latach 2010-2016

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: