Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program WARS i SAWA - publikacje

29 sierpnia, 2016 - 13:33
Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych. Program WARS i SAWA
Łukasiewicz-Wieleba J., Baum A., Warszawa 2015, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
8 lipca, 2016 - 09:13
Warszawski System Wspierania Uzdolnionych. Przewodnik dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców
opracowany w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2016