Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych. Program WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 29 sierpnia, 2016 - 13:12
zaktualizowany: poniedziałek, 29 sierpnia, 2016 - 13:33
Łukasiewicz-Wieleba J., Baum A., Warszawa 2015, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Książka zawiera opis wyników badań naukowych na temat realizacji stołecznego programu WARS i SAWA, przeprowadzonych w 2015 roku przez dr Joannę Łukasiewicz-Wielebę oraz dr Alicję Baum z Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wśród szkół posiadających bezterminowy Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Praca ta pokazała sens setek spotkań, rozmów, analiz, miliona drobnych i mało widocznych działań, które w efekcie sumują się w słowach jednego/jednej z respondentów/respondentek (badania były anonimowe)  – „jeden z najbardziej przydatnych programów w życiu szkoły (…)”. Analiza ta została osadzona w szerokim kontekście teoretycznym, wzmocnionym przykładami praktycznych rozwiązań w zakresie opieki nad uczniem zdolnym w kraju i za granicą. 

Pliki do pobrania: