Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Artykuł w języku angielskim o stołecznym projekcie WARS i SAWA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 9 listopada, 2020 - 09:53
zaktualizowany: poniedziałek, 9 listopada, 2020 - 09:53
Artykuł pojawił się w ramach międzynarodowej konferencji oraz jako tekst w czasopiśmie Current and Future Perspectives on Teaching and Learning.

Niniejsza konferencja to coroczne międzynarodowe wydarzenie organizowane przez dr Ioanę Todor z Uniwersytetu "Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia" w Rumunii. Bierze w nim udział wielu naukowców z Europy. Konferencja dotyczy aktualnych tematów dotyczących dydaktyki. Czasopismo jest wydawane przez ten sam zespół i ten sam uniwersytet.

Dostęp do artykułu [tutaj]. Zapraszamy do lektury.

Przypominamy jednocześnie, że w 2013 r. projekt WARS i SAWA został wyróżniony na międzynarodowej mapie talentów tworzonej przez European Talent Centre, jako program wspierający zdolności uczniów oraz wdrażający i upowszechniający dobre praktyki związane z edukacją uczniów zdolnych: http://www.talentcentrebudapest.eu/talentmap