Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

"WARS i SAWA na kwarantannie, czyli o wsparciu uczniów zdolnych w czasie kryzysowej edukacji zdalnej"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 24 listopada, 2020 - 09:50
zaktualizowany: środa, 25 listopada, 2020 - 12:02
Zapraszamy do lektury publikacji Akademii Pedagogiki Specjalnej „WARS i SAWA na kwarantannie, czyli o wsparciu uczniów zdolnych w czasie kryzysowej edukacji zdalnej" autorstwa prof. APS, dr hab. Joanny Łukasiewicz-Wieleby. Materiał ten jest zapowiedzią przygotowywanego przez uczelnię raportu, który wkrótce będzie dostępny.

W niniejszym opracowaniu (dostęp w plikach do pobrania) prof. APS, dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba przedstawia trudności i szanse, dotyczące opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi w czasie kryzysowej edukacji zdalnej.

Analiza uwzględnia m.in. przykłady z polskich i zagranicznych opracowań naukowych oraz opisy z badań własnych autorki, w tym wyniki badań sondażowych WARS i SAWA na kwarantannie, realizowanych wspólnie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, badań jakościowych rodziców uzdolnionej sportowo młodzieży z Warszawy, prowadzonych wspólnie z dr Alicją Baum oraz autorskich badań rodziców dzieci zdolnych Od potencjału do osiągnięć (badania statutowe APS).

Wśród zalet edukacji zdalnej wymienia się na przykład:

- wdrażanie do samokształcenia, pogłębianie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów;
- uczenie jak zarządzać czasem, kształtowanie odpowiedzialności;
- większa indywidualizacja i łatwiejsze dostosowanie treści i metod do potrzeb uczniów, m.in. poprzez oferowanie zaawansowanych treści dla uczniów, którzy wykraczają wiedzą w danym przedmiocie poza program nauczania;
- nowe sposoby prezentowania i przekazywania wiedzy; korzystanie z e-podręczników i materiałów opracowywanych przez nauczycieli lub dostępnych w otwartym obiegu;
- budowanie sieci współpracy i społeczności online łączących określone pasje i cele edukacyjne;
- szansa na nawiązywanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i budowanie postępów;
- korzystanie z nowoczesnych technologii ułatwia dostęp do ekspertów i mentorów z całego świata oraz do ich publikacji; z kolei mentorzy, poprzez szybką komunikację, mogą ukierunkowywać cele i osiągnięcia zdolnych uczniów;
-  wzbogacanie programów kształcenia, poprzez odsyłanie do literatury naukowej, instruktaży, filmów edukacyjnych, opisów doświadczeń;
- dostęp do konkursów i zajęć grupowych online;
- realizacja zajęć dodatkowych, dedykowanych zainteresowanym uczniom oraz prowadzenie konsultacji indywidualnych online;
- wykraczanie poza barierę czasu, miejsca i przestrzeni.

Kryzysowa edukacja zdalna to doświadczenie, które przekłada się na dalsze planowanie i realizowanie kształcenia, z coraz większym naciskiem na wykorzystywanie nowych technologii. Jak podkreśla prof. APS, dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, w pracy z uczniami zdolnymi pamiętajmy jednak, aby wyznaczać granice, by edukacja zdalna nie zdominowała życia ani nauczyciela, ani ucznia, ani rodziny. Żyjemy jednak w pewnej rzeczywistości a ta wirtualna jest tylko dodatkiem do naszego funkcjonowania.

Pliki do pobrania: