Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program WARS i SAWA - SeNS

7 grudnia, 2017 - 13:29
Trwa przyjmowanie zgłoszeń do pilotażu programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”
od 6 XI do 11 XII 2017 r.
7 listopada, 2017 - 10:34
WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych
Zapraszamy do zapoznania się z nową koncepcją rozwoju Programu WARS i SAWA