Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Relacja z szachowego, majowego weekendu w Warszawie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 24 maja, 2016 - 10:50
zaktualizowany: piątek, 25 listopada, 2016 - 13:56
W piątek, 20 maja 2016 roku odbyła się ogólnopolska konferencja metodyczna w ramach programu „Edukacja przez Szachy w Szkole” – „WARS i SAWA grają w szachy”, zorganizowana przez Polski Związek Szachowy i Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z samorządową placówka doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście.

Konferencję otworzył Włodzimierz Paszyński – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, który z okazji jubileuszu 90-lecia istnienia, przekazał Polskiemu Związkowi Szachowego najlepsze życzenia na dalsze lata działalności, wraz z symbolicznym upominkiem w postaci ryciny, wykonanej przez ucznia na zajęciach w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. 

Konferencję, z udziałem blisko 130 nauczycieli z całej Polski oraz zaproszonych prelegentów z Węgier i Niemiec, poprowadzili: Krystyna Kozak, naczelnik wydziału w Biurze oraz Krzysztof Góra, członek zarządu Polskiego Związku Szachowego, przewodniczący Komisji Szachów w Szkole.

            Zastępca dyrektora Biura Edukacji - Mirosław Sielatycki przypominał dotychczasowe działania zorganizowane w Warszawie, w ramach stołecznej odsłony ogólnopolskiego programu „Edukacja przez Szachy  w Szkole” pn. „WARS i SAWA grają w szachy”. Na uwagę zasługuje fakt, że od września 2015 roku szachy drużynowe zostały włączone do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej. Propozycję tematycznych szkoleń doskonalących na nowy rok szkolny 2016/2017 dla warszawskich nauczycieli przedstawiła Lidia Korpak – doradca metodyczny m.st. Warszawy.

            Następnie z ramienia Polskiego Związku Szachowego głos zabrał Piotr Zieliński, członek Komisji Rewizyjnej i współtwórca programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, który podkreślił ogromny wkład samorządu warszawskiego w sukces całego szachowego przedsięwzięcia.

Nowy podręcznik metodyczny dla nauczycieli pn. „Grajmy w szachy”, ze scenariuszami szachowych lekcji, zaprezentowała jego autorka – Ewa Przeździecka.

            Ciekawy wykład pn. „Cudowne dzieci czy tytani pracy? O szachowych talentach” wygłosił  dr Mirosław Baum, prodziekan ds. studenckich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.      

Druga część konferencji miała na celu prezentację dobrych praktyk w zakresie edukacji szachowej. Erzsebet Sarlós z Węgier, dyrektorka szkoły średniej i nauczycielka biologii, zaprezentowała swój autorski program Chess-Logic i program nauczania dla nauczycieli. Dr Tanja Pflug z Niemiec opowiedziała o rozwijaniu programu nauki gry w szachy w niemieckich przedszkolach. 

Na koniec swoimi doświadczeniami podzielili się nauczyciele z Polski: Magdalena Soroka ze Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, która opowiedziała m.in. o zaangażowaniu rodziców w szkolne działania szachowe; Jolanta Dados ze Szkoły Podstawowej w Kurowie, która zaprezentowała autorskie propozycje zabaw szachowych dla dzieci oraz Hubert Kąkol z Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, który przybliżył specyfikę nauki gry w szachy i jej ogromny walor pozaedukacyjny w szkołach przyszpitalnych.

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji dostępne są w poniższych plikach do pobrania.

            Piątkowa konferencja zapoczątkowała szachowy weekend w stolicy :)

W sobotę i niedzielę, 21-22 maja br., Prezydent m.st. Warszawy, Polski Związek Szachowy oraz Zespół Szkół nr 79 w Warszawie Wilanów zaprosili uczestników projektów: „Edukacja przez Szachy w Szkole” – „WARS i SAWA grają w szachy” oraz „Rehabilitacja przez Szachy” do udziału w I Mistrzostwach Polski Nauczycieli. W ogólnopolskim turnieju wzięło udział 14 nauczycieli, w tym połowa z Warszawy.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom z projektu za dotychczasowe zaangażowanie i udział w szachowej przygodzie, która spotyka się z entuzjastycznym odbiorem młodych uczestników.

Oby trwał jak najdłużej i jak najwięcej dzieci mogło czerpać radość towarzyszącą szachowej przygodzie!

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: