Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ankieta nt. zajęć szachowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 19 stycznia, 2017 - 13:24
zaktualizowany: czwartek, 19 stycznia, 2017 - 13:24
Szanowni Państwo Dyrektorzy, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety, której celem jest ilościowa analiza zajęć szachowych organizowanych w stołecznych szkołach podstawowych.

Ankieta została przygotowana przez pracowników Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i adresowana jest do dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Wyniki badania ankietowego posłużą zaplanowaniu miejskich działań w zakresie wspierania edukacji szachowej, w kontekście reformy polskiego systemu oświaty.

Kwestionariusz do wypełnienia dostępny jest na stronie https://ankietybe.um.warszawa.pl/
Termin wypełnienia ankiety przez dyrektorów w systemie elektronicznym upływa 27 stycznia 2017 r.  

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy