Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zapraszamy do udziału w IV edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 8 marca, 2017 - 11:38
zaktualizowany: środa, 22 marca, 2017 - 14:37
Szanowni Państwo,

odpowiadając na zainteresowanie warszawskich szkół edukacją szachową najmłodszych uczniów i mając na uwadze jej znaczący wpływ na rozwój ich funkcji poznawczych, jak również uwzględniając zapisy nowego prawa oświatowego wprowadzającego od 1 września br. gry planszowe, logiczne i strategiczne, w tym szachy do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej - m.st. Warszawa w partnerstwie z Polskim Związkiem Szachowym podjęło decyzję o kontynuacji kolejnej edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”, adresowanego do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Główne założenia programu:

  1. wprowadzenie do zajęć szkolnych nauki gry w szachy do wytypowanej klasy, w wymiarze
    co najmniej 1 godziny tygodniowo jako zajęć obowiązkowych dla danego oddziału klasowego;

  2. uwzględnienie ww. zajęć w semestralnej i rocznej ocenie (opisowej) uczniów,

  3. oddelegowanie dwóch nauczycieli do przeszkolenia na kursie doskonalącym, którego ukończenie uprawnia do prowadzenia nauki gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym,

  4. udział w ewaluacji projektu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są szkoły podstawowe nieuczestniczące w ww. programie lub, z których nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe zmienili miejsce zatrudnienia.

Warunkiem udziału i zakwalifikowania wytypowanych nauczycieli do przeszkolenia na kursie podstawowym z metodyki nauczania gry w szachy, jest deklaracja dyrektora szkoły, zawierająca wskazanie formy organizacji i finansowania nauki gry w szachy, w warunkach nowego prawa oświatowego (pkt 2 załączonej deklaracji).  

            Deklaracje przystąpienia do IV edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy” przyjmowane są w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7) do poniedziałku – 20 marca br.
72 godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli został zaplanowany w dniach 24-26 marca, 31 marca-1,2 kwietnia oraz 21-23 kwietnia 2017 r., w siedzibie Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie (ul. Wiertnicza 26; Wilanów).  

W sprawie udziału w programie „WARS i SAWA grają w szachy” można kontaktować się z p. Edytą Jaromin, e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl

Mirosław Sielatycki
zastępca dyrektora Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Deklaracja udziału1.16 MB