Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Indywidualne Mistrzostwa Polski wraz lekcją szachową dla uczniów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 13 marca, 2017 - 12:25
zaktualizowany: poniedziałek, 13 marca, 2017 - 12:31
Zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami z warszawskich szkół podstawowych, w których prowadzone są zajęcia szachowe w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy”, do wizyty w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych podczas Indywidulanych Mistrzostw Polski w dniach 21 – 23 marca oraz 25 – 29 marca 2017 r.

W „Lotto Indywidualnych Mistrzostwach Polski” oraz „Budimex Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kobiet” gra w 20 osób – czołowych szachistów i szachistek z Polski – więcej na temat turnieju można przeczytać stronie: http://mp2017.pzszach.pl

Przyszli arcymistrzowie - szachiści ze szkół warszawskich :) - będą mieli okazję obserwowania rozgrywek oraz analizy partii szachowych, którą poprowadzi  Michał Luch – Mistrz Międzynarodowy.

Zwiedzanie mistrzostw wraz z lekcją szachową  jest możliwe w godzinach: 16:30 – 17:15 lub 17:15 – 18:00. Grupom szkolnym o godzinie 16:30 dodatkowo będzie towarzyszyć przewodnik z Giełdy Papierów Wartościowych.

Zgłoszenia grup szkolnych (maksymalnie 30 osób) przyjmuje Anna Harazińska, e-mail: a.harazinska@pzszach.pl tel.: 22/ 428 23 76.
W zgłoszeniu należy wskazać:
a) nazwę szkoły,
b) liczbę uczniów,
c) imię nazwisko nauczyciela/opiekunów i tel. kontaktowy – komórkowy do nauczyciela,
d) wybraną godzinę zwiedzania mistrzostw.

W odpowiedzi na zgłoszenie zostanie przesłane e-mailowe potwierdzenie terminu wraz ze wskazówkami technicznymi.

W przypadku pytań prośba o kontakt bezpośredni p. Anną Harazińską z Polskiego Związku Szachowego.

 

Źródło informacji: