Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

108 kolejnych warszawskich nauczycieli ukończyło kurs metodyczny, umożliwiający prowadzenie zajęć szachowych z uczniami

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 8 maja, 2017 - 08:34
zaktualizowany: poniedziałek, 8 maja, 2017 - 08:34
23 kwietnia br. zakończył się 72 – godzinny kurs metodyczny z nauczania gry w szachy w ramach IV edycji warszawskiego programu pn. „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego przez m.st. Warszawę i Polski Związek Szachowy w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Podczas kursu została przeszkolona kolejna grupa 108 warszawskich nauczycieli z 51 stołecznych placówek. Wśród tej grupy są  m.in. przedstawiciele 20 szkół podstawowych, które nie uczestniczyły jeszcze dotąd w ww. programie oraz 6 gimnazjów, które w wyniku reformy od 1 września 2017 r. zostaną przekształcone w szkoły podstawowe.    

Ukończenie niniejszego kursu uprawnia do prowadzenia nauki gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zgodnie z założeniami programu, zgłoszenie umożliwia wprowadzenie do zajęć szkolnych nauki gry w szachy (prowadzonej przez przeszkolonych na kursie nauczycieli), do wytypowanej co najmniej jednej klasy (pierwszej lub drugiej) w szkole, w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo. Rekomendujemy, aby zajęcia szachowe w Państwa placówce, w ramach IV edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy” rozpoczęły się z początkiem nowego roku szkolnego 2017/2018. Planowane źródło finansowania niniejszych zajęć zostało wskazane przez dyrektorów w przedłożonej deklaracji udziału.   

Dla każdej szkoły uczestniczącej w programie Polski Związek Szachowy zapewnia wyposażenie jej w podstawowy sprzęt szachowy. W związku z tym, we wrześniu br. przedstawiciele 27 placówekz IV. edycji, które dotąd nie uczestniczyły jeszcze w programie, będą mogły odebrać sprzęt. Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane w późniejszym terminie.

Nauczyciele realizujący zadania programu „WARS i SAWA grają w szachy” mogą konsultować się metodycznie z koordynatorem projektu, Panią Anną Harazińską z Polskiego Związku Szachowego,  e-mail: a.harazinska@pzszach.pl  lub  telefonicznie: 22/ 428 23 76. W Biurze Edukacji można kontaktować się z Panią Edytą Jaromin, e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl 

 Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: