Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Do 15 stycznia 2018 r. można zgłosić szkołę do udziału w V edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 4 stycznia, 2018 - 09:03
zaktualizowany: czwartek, 4 stycznia, 2018 - 11:36
Szanowni Państwo, w związku z nowymi regulacjami prawnymi obowiązującymi od bieżącego roku szkolnego, prowadzimy w Warszawie szereg działań dotyczących aktualizacji założeń samorządowych programów wspierających rozwój warszawskich szkół i placówek oraz ich adaptacji do nowych struktur organizacyjnych.

W grudniu 2017 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało porozumienie z Polskim Związkiem Szachowym o kontynuacji współpracy przy realizacji warszawskiego programu „WARS i SAWA grają w szachy”, będącego częścią ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. 

Zważywszy na szerokie zainteresowanie społeczności warszawskich szkół edukacją szachową najmłodszych uczniów oraz mając na uwadze jej znaczący wpływ na rozwój funkcji poznawczych dzieci – w ramach ww. porozumienia, z początkiem Nowego Roku 2018 rozpoczynamy kolejną, V edycję programu „WARS i SAWA grają w szachy”. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa oraz:
a) nieuczestniczące w ww. programie (w tym gimnazja przekształcone w podstawówki) i bez nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy lub,
b) z których nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe w ramach programu zmienili miejsce zatrudnienia.

Warunkiem udziału i zakwalifikowania wytypowanych nauczycieli do przeszkolenia na kursie podstawowym z metodyki nauczania gry w szachy, jest deklaracja dyrektora szkoły, zawierająca wskazanie formy organizacji i finansowania nauki gry w szachy, w warunkach określonych przez nowe prawo oświatowe (pkt 2 załączonej deklaracji). 

Z uwagi na napięty harmonogram, deklaracje przystąpienia do V edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy” przyjmowane są w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7) do poniedziałku - 15 stycznia br.

72 godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli został zaplanowany w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018, tj. w dniach: 5 lutego br. – godz. 13-19, 10 lutego br. – godz. 9-15, 12 lutego br. – godz. 13-19, 16 lutego br. – godz. 13-19, 18 lutego br. – godz. 9-15, 23 lutego br. – godz. 13-19, 26 lutego br. – godz. 13-19, 5 marca br. – godz. 13-18, 9 marca br. – godz. 13-19, w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES, ul. Stara 4).

W sprawie udziału w programie „WARS i SAWA grają w szachy” można kontaktować się z p. Edytą Jaromin, e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Formularz deklaracji udziału w programie1.16 MB