Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

75 kolejnych warszawskich nauczycieli ukończyło kurs metodyczny, umożliwiający prowadzenie zajęć szachowych z najmłodszymi uczniami

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 19 marca, 2018 - 15:57
zaktualizowany: wtorek, 20 marca, 2018 - 09:04
9 marca 2018 r. zakończył się 72 – godzinny kurs metodyczny z nauczania gry w szachy w ramach V edycji warszawskiego programu pn. „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego przez m.st. Warszawę i Polski Związek Szachowy w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Podczas kursu, przeprowadzonego w siedzibie samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), została przeszkolona kolejna grupa 75 warszawskich nauczycieli z 38 stołecznych szkół podstawowych, w tym 10 podstawówek nieuczestniczących dotąd w programie (lista w załączniku).

Ukończenie niniejszego kursu uprawnia do prowadzenia nauki gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zgodnie z założeniami programu, zgłoszenie umożliwia wprowadzenie do zajęć szkolnych nauki gry w szachy (prowadzonej przez przeszkolonych na kursie nauczycieli), do wytypowanej co najmniej jednej klasy (pierwszej lub drugiej) w szkole, w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo. Planowane źródło finansowania niniejszych zajęć zostało wskazane przez dyrektorów w przedłożonej deklaracji udziału.     

Dla każdej szkoły uczestniczącej w programie Polski Związek Szachowy zapewnia wyposażenie jej w podstawowy sprzęt szachowy.  W związku z tym zapraszamy przedstawicieli 10 szkół z V edycji, które dotąd nie uczestniczyły jeszcze w programie po odbiór sprzętu. Sprzęt można odbierać w dniach roboczych od 4 do 30 kwietnia br., w biurze Polskiego Związku Szachowego przy ul. Marszałkowskiej 84/92 (brama od ul. Żurawiej, domofon 200), po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Anną Harazińską, koordynatorką projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”: e-mailowym: a.harazinska@pzszach.pl, szachywszkole@pzszach.pl lub telefonicznym: 22/ 428 23 76.

Przy odbiorze należy mieć ze sobą:
1) upoważnienie do odbioru sprzętu podpisane przez Dyrektora Szkoły oraz
2) wypełniony protokół użyczenia sprzętu z pieczątką szkoły (formularz w załączniku nr 2).

Nauczyciele realizujący zadania programu „WARS i SAWA grają w szachy” mogą konsultować się metodycznie z ww. koordynatorką projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, tj. p. Anną Harazińską z Polskiego Związku Szachowego. W Biurze Edukacji sprawą zajmuje się p. Edyta Jaromin, e-mail: ejaromin@um.warszawa.pl 

Z poważaniem
Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy 

Pliki do pobrania: