Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ankieta nt. zajęć szachowych w roku szkolnym 2017/2018

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 11 kwietnia, 2018 - 09:39
zaktualizowany: środa, 11 kwietnia, 2018 - 09:39
Szanowni Państwo Dyrektorzy, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety, której celem jest ilościowa analiza zajęć szachowych organizowanych w stołecznych szkołach podstawowych.

Ankieta została przygotowana przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i adresowana jest do dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Wyniki badania ankietowego posłużą zaplanowaniu miejskich działań w zakresie wspierania edukacji szachowej, w kontekście reformy polskiego systemu oświaty.

Kwestionariusz do wypełnienia dostępny jest na stronie https://ankietybe.um.warszawa.pl/
Termin wypełnienia ankiety przez dyrektorów w systemie elektronicznym upływa 24 kwietnia br.

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji 
Urzędu m.st. Warszawy

Źródło informacji: