Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Relacja z szachowej konferencji metodycznej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 18 maja, 2018 - 11:04
zaktualizowany: piątek, 18 maja, 2018 - 11:04
17 maja 2018 r. w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście w Warszawie odbyła się szachowa konferencja metodyczna, zorganizowana we współpracy Polskiego Związku Szachowego i Miasta Stołecznego Warszawy.

Spotkanie otworzył Włodzimierz Paszyński - zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, który podziękował nauczycielom za zaangażowanie w edukację szachową najmłodszych uczniów, dzięki któremu możemy dziś mówić o sukcesie całego przedsięwzięcia.

Według danych na rok szkolny 2017/2018, zaprezentowanych przez Mirosława Sielatyckiego – zastępcę dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy – warszawski program nauki gry w szachy pn. „WARS i SAWA grają w szachy” , będący częścią i zarazem pilotażem ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, od 2013 roku realizuje ponad 100 stołecznych szkół podstawowych (tj. ponad 60% wszystkich podstawówek, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa). Corocznie z metodyki nauczania gry w szachy przeszkolona zostaje kolejna, ok. 100-osobowa grupa nauczycieli. Na ten moment programem zostało objętych już ponad pół tysiąca warszawskich nauczycieli i uczestniczy w nim rocznie ok. 6 tysięcy najmłodszych uczniów z klas I-III. Dyrektor Sielatycki zapowiedział również inaugurację w stolicy zakątka szachowego na bulwarze Jana Karskiego, gdzie każdy miłośnik królewskiej gry będzie mógł doskonalić swój warsztat w miłej, nadwiślańskiej atmosferze.

Krzysztof Góra – wiceprezes Zarządu ds. Sportu Powszechnego w Polskim Związku Szachowym wspomniał o planach na przyszłość związanych z rosnącym zainteresowaniem „Edukacją przez Szachy w Szkole” (w całej Polsce w projekcie uczestniczy ponad 1000 SP), w tym np. rozszerzenie działań na drugi etap edukacyjny, uruchomienie tematycznych studiów podyplomowych dla nauczycieli czy dalszy rozwój projektu „Rewalidacja przez Szachy”.

Lidia Korpak – doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie wychowania fizycznego i współautorka programu pierwszego kursu podstawowego z metodyki nauczania gry w szachy dla warszawskich nauczycieli, przedstawiła praktyczną stronę realizacji programu „WARS i SAWA grają w szachy”, w tym ofertę doskonalenia szachowego,  prowadzoną w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz oddolne działania podejmowane w stołecznych szkołach. Pani Korpak zwróciła uwagę również na wyniki ankiety przeprowadzonej w 2018 r. przez Biuro Edukacji, gdzie blisko 90% stołecznych szkół podstawowych wyraziło zainteresowanie organizacją zajęć szachowych w przyszłości i zapotrzebowanie na przeszkolenie kolejnych nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych z uczniami.

Piękno szachów opatrzone frapującą fabułą i ich walory pedagogiczne barwnie opisuje ekspert od szkolenia w Federacji Sportu - p. Krzysztof Krupa z żoną Moniką w swoich książkach. Jedną z publikacji pt. „Szachy. Królestwo geniuszu i fantazji” zaprezentował podczas konferencji.  

Małgorzata Skura i Michał Lisicki z Fundacji Rozwoju Wychowania Przedszkolnego i Edukacji BERDO wygłosili ciekawą prezentację o sukcesach i porażkach w nauce gry w szachy - rozwoju poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. Zwracali uwagę na zachęcanie dzieci do wysiłku intelektualnego od najmłodszych lat, którym z pewnością jest gra w szachy.

Ważnym punktem konferencji była prezentacja Tatev Khachatryan z Armenii – kraju, który pierwszy na świecie wprowadził szachy do szkół jako obowiązkowy przedmiot dla dzieci od lat 8, zakładając za główny cel rozwój myślenia uczniów szkół podstawowych poprzez szachy. Tatev Khachatryan zaznaczyła, że sukces w dużej mierze determinowany był przez zaangażowanie nauczycieli, o którym na wstępie mówił zastępca Prezydenta stołecznego ratusza. Począwszy od 2017 r. Uniwersytet Pedagogiczny w Armenii zapewnia czteroletni program studiów licencjackich. W 2018 r. otwarto także centrum badań szachowych na Uniwersytecie Pedagogicznym, specjalizujące się w badaniu wpływu szachów na zdolności dziecka.  

Eksplozję ciekawych pomysłów na wykorzystanie gry w szachy do osiągania innych celów edukacyjnych zaprezentowała Jolanta Katarzyna Dados – nauczycielka w Szkole Podstawowej im. ks. G. Piramowicza w Kurowie, w tym np. Piotrusia matematycznego, domino, kostki do gry, naukę geometrii na szachownicy czy dodawania/odejmowania poprzez przypisane bierkom wartości liczbowe, zegar szachowy, statki szachowe, dooble szachowe, puzzle szachowe, sudoku, twister szachowy, memorki szachowe…  Projekt inspiruje do wykorzystania elementów szachowych do innych dziedzin (np. historia, geografia, malarstwo, architektura, sport…) i odwrotnie. Szachy realizują jeszcze jeden ważny cel, tj. uspołecznianie dzieci – mówi Jolanta Dados.   

Stanowisko przedmówczyni wzmocniła Beata Symbor z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku - która dodała, że szachy da się wykorzystać w każdej edukacji, a z pewnością w edukacji matematycznej. Żadna z gier nie rozwija aż takiej umiejętności. Zaprezentowała ciekawe zabawy z wykorzystaniem elementów szachowych, a do udziału w niektórych z nich zaprosiła wszystkich uczestników podczas konferencji J

Organizatorzy raz jeszcze dziękują prelegentom i wszystkim licznie przybyłym nauczycielom zaangażowanym w rozpowszechnianie edukacji szachowej. Zapraszamy do dzielenia się Państwa pomysłami na facebooku stołecznego programu WARS i SAWA lub w grupie facebookowej „Edukacji przez Szachy w Szkole”

Najmłodszych miłośników królewskiej gry zapraszamy 8 czerwca do udziału w V turnieju finałowym projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” pod hasłem „Gramy dla Niepodległej”

 

Źródło informacji: