Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Znamy wyniki ewaluacji warszawskiej odsłony programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 18 maja, 2015 - 12:02
zaktualizowany: piątek, 25 listopada, 2016 - 13:40
W piątek, 15 maja 2015 w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście odbyła się konferencja podsumowująca dwuletnią realizację warszawskiego pilotażu ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” – „WARS i SAWA grają w szachy”, połączona z ogłoszeniem wyników badań nt. wpływu gry w szachy na określone kompetencje kluczowe dzieci.

W konferencji uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie, stołecznego ratusza, burmistrzowie i naczelnicy dzielnic wraz z pracownikami, w tym dzielnicowi koordynatorzy warszawskiego, międzyszkolnego turnieju szachowego, przedstawiciele Polskiego Związku Szachowego, uczelni, goście zagraniczni z Duńskiego Związku ds. Szachów w Szkole i Francji, dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, przedstawiciele samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń wraz z doradcami metodycznymi m.st. Warszawy, przedstawiciele Pałacu Młodzieży w Warszawie oraz dyrektorzy i nauczyciele warszawskich szkół podstawowych.

Spotkanie otworzył Mirosław Sielatycki, zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, który przypomniał uczestnikom dotychczasowe działania w ramach programu oraz zasygnalizował plany na najbliższe miesiące w zakresie rozpowszechniania nauki gry w szachy, związane m.in. z uruchomieniem programu „Rehabilitacja przez szachy” w warszawskich szkołach przyszpitalnych oraz zbudowaniem otwartego zakątka szachowego na bulwarach wiślanych, w ramach kampanii Dzielnica Wisła. Podziękował ponadto warszawskim nauczycielom za zaangażowanie w projekt, dzięki któremu możemy dziś mówić o sukcesie przedsięwzięcia. Warszawa jest liderem edukacji szachowej w Polsce (spośród ok. 500 szkół podstawowych uczestniczących w programie „Edukacja przez Szachy w Szkole” 88 to szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę. W stołecznej odsłonie projektu na chwilę obecną bierze udział ponad 2000 uczniów i 200 nauczycieli z blisko połowy warszawskich szkół podstawowych).

Zaangażowanie m.st. Warszawy w rozwój projektu i wprowadzanie szachów do szkół docenił Polski Związek Szachowy, przyznając Pani Prezydent Hannie Gronkiewicz – WaltzZłotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Szachowego”, którą w Jej imieniu z rąk prezesa Tomasza Delegi odebrali wicedyrektorzy miejskich biur, zaangażowanych w prace przy projekcie, tj. Biura Edukacji i Biura Sportu i Rekreacji.
Prezes Polskiego Związku Szachowego wręczył ponadto odznaki „Przyjaciela Szachów”:
* przedstawicielom Biura Edukacji: wicedyrektorowi Mirosławowi Sielatyckiemu, Krystynie Kozak i Edycie Jaromin (która swoje wyróżnienie zadedykowała nauczycielom stołecznych szkół   podstawowych uczestniczącym w programie),
* wicedyrektor Biura Sportu i Rekreacji – Dorocie Ognisze oraz
* Lidii Korpak – doradcy metodycznemu m.st. Warszawy w zakresie wychowania fizycznego.    

Podczas naukowej części konferencji, uczestnicy wysłuchali niezwykle ciekawych wykładów: dra Jana Przewoźnika nt. psychologii szachów oraz dra Roberta Porzaka, który wraz z zespołem przedstawił swój projekt badawczy, poświęcony umysłowi szachisty.

Wyczekiwanym momentem spotkania było ogłoszenie wyników ewaluacji warszawskiego pilotażu „WARS i SAWA grają w szachy”, prowadzonej przez Akademię Leona Koźmińskiego przy współpracy odpowiednio przeszkolonych z metodologii badań nauczycieli, którzy realizowali badania w swoich szkołach. Kierownik badań – dr Krzysztof Przybyszewski  z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji Akademii Leona Koźmińskiego podkreślał w swoim wystąpieniu unikalność badań z uwagi na dużą próbę oraz grupę kontrolną wywodzącą się z tego samego środowiska, co uczniowie z grup badawczych; dziękował ponadto nauczycielom za ich ogromny wkład w prace przy ewaluacji. Badaniem nt. wpływu gry w szachy na określone kompetencje kluczowe dzieci objęto blisko 900 uczniów z 19 szkół z programu. Pomiaru dokonano w trzech falach: po rozpoczęciu programu, po upływie semestru i po upływie roku.  Pomiar rozwoju szkolnego sprowadzał się do analizy osiągnięć szkolnych dzieci (pisanie, czytanie, liczenie, dodawanie i odejmowanie), oceny motywacji i zdolności koncentracji uczniów dokonane przez nauczycieli-wychowawców, obiektywnych wskaźników stosunku do szkoły (absencja i spóźnienia) oraz oceny „lubienia szkoły” dokonanej przez samych uczniów. Wyniki po trzech falach pomiarów wskazują na to, że dołączenie gry w szachy podnosi tempo rozwoju uczniów – mówił podczas konferencji dr Krzysztof Przybyszewski - Jeżeli chodzi o wyniki szkolne, uczniowie z klas szachowych lepiej czytają, lepiej liczą i dodają. W tych klasach nastąpił spadek absencji uczniów i bardziej lubią szkołę!

Jeszcze przed zakończeniem bieżącego roku szkolnego (2014/2015) powstanie szczegółowy raport z przeprowadzonej ewaluacji, który zostanie przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej jako dodatkowy argument za wprowadzeniem gier logicznych, w tym szachów do programu nauczania w polskich szkołach podstawowych.    

Druga część konferencji miała charakter praktyczny. Swoimi refleksjami z udziału w programie podzieliła się Jolanta Dados – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Kurowie oraz Urszula Góra – wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Warszawie - Rembertów, laureatka „Hetmana 2014” w Kategorii Nauczyciel Roku. Pani Góra zaprezentowała zebranym wyniki ankiety, którą przeprowadziła wśród swoich uczniów, dotyczącej plusów i minusów uczestnictwa w pilotażu. Powiedziała, że przeważająca część odpowiedzi związana była z zaletami bycia w projekcie, a wśród nielicznych wad uczniowie za najpoważniejszy zarzut uznali to, że „pionek nie może poruszać się do tyłu”.

Nauczyciele z programu za niezwykle pomocne materiały dydaktyczne w nauczaniu dzieci gry w szachy uznają w szczególności podręczniki z ćwiczeniami Magdaleny Zielińskiej z cyklu „Grajmy w szachy” oraz książkę „Szachy. Nauka gry dla dzieci” autorstwa Adrianny i Urszuli Staniszewskich. Siostry Staniszewskie podczas konferencji opowiedziały o kulisach powstania swojej szachowej baśni dla dzieci, która w ciekawy sposób uczy poruszać się po szachownicy, jednocześnie bawiąc małego czytelnika. Prezentację wygłoszoną przez autorki znajdą Państwo pod linkiem: https://prezi.com/oq0cxojxjb2e/o-ksiazkach-szachowych/

Na zakończenie spotkania głos zabrali goście zagraniczni, tj. Jakob Rathler i Mads Jacobsen z Duńskiego Związku Szachowego oraz Jeremi Konopka z Francji, którzy przedstawili ciekawe sposoby uczenia gry w szachy w swoich krajach. Docenili także polskie rozwiązania wypracowane w pilotażu w zakresie doskonalenia nauczycieli z metodyki nauczania gry w szachy oraz organizowania nauki gry w szachy jako uzupełnienie i rozwinięcie obowiązkowej podstawy programowej.

Materiały konferencyjne znajdą Państwo w załącznikach.           

Mimo że warszawski pilotaż wśród 72 stołecznych szkół podstawowych dobiega końca, nie musi to oznaczać zakończenia Państwa szachowej przygody. Pozostajecie dalej w programie i mamy nadzieję, że umiejętności i doświadczenia uzyskane w trakcie realizacji pilotażu oraz zdobyte narzędzia będą przydatne w dalszej pracy szkół, ale przede wszystkim wierzę, że przyniosą konkretny pożytek uczniom, dumę ich rodzicom i satysfakcje ich nauczycielom. I umocnią opinię Warszawy jako „miasta edukacji”.

Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne spotkania: 30 maja do Pałacu Młodzieży w Warszawie na finał miejski warszawskiego, międzyszkolnego turnieju szachowego oraz 20 czerwca na Stadion Narodowy, gdzie odbędzie się na ogólnopolski turniej finałowy projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. 

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: