Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stołeczna oferta szachowa na rok szkolny 2015/2016

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 13 października, 2015 - 14:16
zaktualizowany: piątek, 25 listopada, 2016 - 13:53
wprowadzane od 2012 roku w stolicy przez Biuro Edukacji oraz Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z samorządową placówką doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz Polskim Związkiem Szachowym, systemowe działania, mające na celu rozpowszechnienie nauki gry w szachy w warszawskich szkołach podstawowych, cieszą się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców.

Dzięki zaangażowaniu i otwartości przedstawicieli stołecznych podstawówek, możemy dziś mówić o sukcesie tego szachowego przedsięwzięcia. Ogromnie cieszy fakt, że oprócz prowadzenia szachowych lekcji, badań, udziału w doskonaleniu, nauczyciele podejmują w swoich szkołach szereg własnych, ciekawych inicjatyw tematycznych z udziałem uczniów i ich rodziców, w tym: projekcje bajek i autorskich przedstawień szachowych. Empirycznym potwierdzeniem wartości podejmowanych działań są między innymi wyniki badań, przeprowadzonych przez pracowników naukowych Akademii Leona Koźmińskiego wśród wybranych szkół
z programu „WARS i SAWA grają w szachy”. Wnioski z niniejszej ewaluacji pokazały, że rozwój poznawczy uczniów w „klasach szachowych” jest szybszy – uczniowie lepiej czytają, lepiej liczą i dodają. Pozyskane
w pilotażu wnioski są jeszcze przedmiotem analiz pedagogicznych. Ich wyniki będą Państwu systematycznie przekazywane.

Z przyjemnością informuję, że na podstawie dotychczasowych doświadczeń – w bieżącym roku szkolnym w Mieście będą zarówno kontynuowane, jak również inicjowane nowe działania, mające na celu rozpowszechnianie nauki gry w szachy. Od września br. 21 osobowa grupa nauczycieli z 12 placówek przyszpitalnych, która została przeszkolona w czerwcu br. z metodyki nauczania gry w szachy, rozpoczęła realizację nowego tematycznego programu pn. „Rehabilitacja przez Szachy”. Wówczas rozpoczęły się również w szkołach podstawowych zajęcia w ramach II. edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”.

W załączeniu przekazuję szczegółową ofertę tematycznych kursów doskonalących, zaplanowanych na rok szkolny 2015/2016 przez doradców metodycznych m.st. Warszawy, we współpracy z Biurem Edukacji
i Polskim Związkiem Szachowym.

Koordynatorem szachowych kursów doskonalących jest Pani Lidia Korpak – doradca metodyczny m.st. Warszawy (lidia.korpak@wcies.edu.pl )

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU!

Mirosław Sielatycki
Zastępca Dyrektora
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

 

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Oferta szachowa na r.szk. 2015/201681.12 KB