Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rozpoczęcie III. edycji programu "WARS i SAWA graja w szachy"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 13 października, 2015 - 14:38
zaktualizowany: piątek, 25 listopada, 2016 - 13:52
Rozpoczęcie III. edycji programu "WARS i SAWA graja w szachy"
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z samorządową placówką doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń oraz Polskim Związkiem Szachowym, zaprasza do udziału w III. edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”, adresowanego do WSZYSTKICH stołecznych szkół podstawowych.

Do udziału w programie i szkoleniach z metodyki nauczania królewskiej gry zapraszamy szczególnie te szkoły podstawowe, które do tej pory jeszcze „nie grają w szachy z WARSEM i SAWĄ”. Ponadto zapraszamy również szkoły z programu, które chcą przeszkolić kolejnych nauczycieli i rozszerzyć zakres nauki gry w szachy na kolejne oddziały klasowe.

 

Szkoły, które chcą przystąpić do programu zobowiązane są do:

 

  • wprowadzenia do zajęć szkolnych dwuletniej nauki gry w szachy do wytypowanej co najmniej jednej klasy, w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo jako zajęć obowiązkowych dla danego oddziału klasowego,

  • uwzględnienia w/w zajęć w semestralnej i rocznej ocenie (opisowej) uczniów,

  • oddelegowania dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do przeszkolenia na kursie doskonalącym, którego ukończenie uprawnia do prowadzenia nauki gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym,

  • udziału w ewaluacji projektu.

O przyjęcie na 72 godzinny kurs mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele, którzy uzyskają rekomendację dyrektora szkoły, związaną z planami uruchomienia tzw. „klasy szachowej”. Szkolenia odbędą się w trzech weekendowych cyklach: 4 – 6 marca 2016 r., 8 – 10 kwietnia 2016 r. oraz 15 – 17 kwietnia 2016 r.  

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu proszone są o wypełnienie załączonej deklaracji oraz dostarczenie jej do kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7, do poniedziałku - 30 listopada br.

Mirosław Sielatycki
Zastępca dyrektora
Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

 

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Deklaracja przystąpienia do programu1.15 MB