Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

"Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie" - projekt współfinansowany przez Senat RP realizowany w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 10 listopada, 2016 - 10:07
zaktualizowany: czwartek, 10 listopada, 2016 - 10:08
Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie we wrześniu 2016 r. wzięła udział w projekcie międzynarodowym "Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie". Celem projektu jest wspierania polskiej tożsamości narodowej pośród Polaków zamieszkałych na Białorusi i Ukrainie.

Uczniowie z klas 4-6 pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali w ramach wizyty studyjnej dla nauczycieli z Kresów - zajęcia języka polskiego oraz historii i społeczeństwa. Wizyta nauczycieli z Kresów koordynowana była przez Fundację Wolność i Demokracja od lat zajmującą się wzmacnianiem tożsamości polskiej na Ukrainie i Białorusi poprzez promocję języka oraz kultury polskiej w tychże krajach. Prezes Fundacji Wolność i Demokracja p. Maciej Maria Jastrzębski osobiście podziękował Szkole za udział w projekcie.