Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności

26 października, 2017 - 08:38
Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (Certyfikaty WARS i SAWA) do zmian wynikających z reformy oświaty
zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 1 zarządzenia nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r., przekazuję w załączniku „Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty”, które były konsultowane w ubiegłym roku szkolnym z przedstawicielami szkół z sieci.
23 października, 2017 - 09:05
Zapraszamy na galę WARSA i SAWY
2 października, 2017 - 09:00
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego pn. „Elementy pedagogiki Marii Montessori w pracy z uczniem zdolnym”, adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
29 września, 2017 - 15:00
Aktualizacja ramowych założeń Programu WARS i SAWA
od bieżącego roku szkolnego 2017/2018, obowiązuje nowa procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określona zarządzeniem nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r. (treść w odnośniku poniżej).
31 sierpnia, 2017 - 13:52
program WARS i SAWA a reforma
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje nt. dostosowania założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty zostaną opublikowane na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (www.edukacja.warszawa.pl zakładka: Projekty i inicjatywy – Program WARS i SAWA – Aktualności) we wrześniu 2017 r.
1 czerwca, 2017 - 11:49
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY
serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji „Letniego seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY”, które odbędzie się 7 czerwca (środa) br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, sala konferencyjna, wejście B).
16 maja, 2017 - 15:23
Kolejne spotkanie z cyklu "Mistrz i uczeń"
warsztaty interdyscyplinarne na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (MISH)
11 maja, 2017 - 08:38
Jak uczyć wiedzy o filmie?
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
10 maja, 2017 - 13:48
XXX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Zapraszamy w szczególności przedstawicieli szkół podstawowych z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
28 kwietnia, 2017 - 08:38
Aktualizacja założeń Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych
w zakresie dostosowania ramowych założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty

Strony