Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności

7 listopada, 2017 - 12:30
Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA
Zapraszamy przedstawicieli szkół (którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA), odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w kursie doskonalącym: Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA.
7 listopada, 2017 - 10:34
WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych
Zapraszamy do zapoznania się z nową koncepcją rozwoju Programu WARS i SAWA
6 listopada, 2017 - 11:17
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - "Akademia Młodego Naukowca"
Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty metodyczne z cyklu „Vademecum nauczyciele ucznia zdolnego” realizowane w ramach Programu WARS i SAWA, pn. Akademia Młodego Naukowca.
26 października, 2017 - 08:38
Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (Certyfikaty WARS i SAWA) do zmian wynikających z reformy oświaty
zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 1 zarządzenia nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r., przekazuję w załączniku „Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty”, które były konsultowane w ubiegłym roku szkolnym z przedstawicielami szkół z sieci.
23 października, 2017 - 09:05
Zapraszamy na galę WARSA i SAWY
2 października, 2017 - 09:00
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego pn. „Elementy pedagogiki Marii Montessori w pracy z uczniem zdolnym”, adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
29 września, 2017 - 15:00
Aktualizacja ramowych założeń Programu WARS i SAWA
od bieżącego roku szkolnego 2017/2018, obowiązuje nowa procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określona zarządzeniem nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r. (treść w odnośniku poniżej).
31 sierpnia, 2017 - 13:52
program WARS i SAWA a reforma
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że szczegółowe informacje nt. dostosowania założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty zostaną opublikowane na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (www.edukacja.warszawa.pl zakładka: Projekty i inicjatywy – Program WARS i SAWA – Aktualności) we wrześniu 2017 r.
1 czerwca, 2017 - 11:49
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY
serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji „Letniego seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY”, które odbędzie się 7 czerwca (środa) br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, sala konferencyjna, wejście B).
16 maja, 2017 - 15:23
Kolejne spotkanie z cyklu "Mistrz i uczeń"
warsztaty interdyscyplinarne na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (MISH)

Strony