Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Aktualności

11 maja, 2017 - 08:38
Jak uczyć wiedzy o filmie?
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
10 maja, 2017 - 13:48
XXX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Zapraszamy w szczególności przedstawicieli szkół podstawowych z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
28 kwietnia, 2017 - 08:38
Aktualizacja założeń Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych
w zakresie dostosowania ramowych założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty
27 kwietnia, 2017 - 11:50
Elementy pedagogiki Marii Montessori w pracy z uczniem zdolnym
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, organizowane w ramach programu WARS i SAWA.
6 kwietnia, 2017 - 13:43
27 kwietnia – kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na XXIX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”, będące forum wymiany doświadczeń warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
3 kwietnia, 2017 - 13:06
14 kolejnych publicznych i niepublicznych szkół aplikuje do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych
31 marca 2017 r. minął termin składania dokumentów do VIII edycji programu WARS i SAWA.
13 marca, 2017 - 08:15
Aplikacje do VIII edycji programu WARS i SAWA
Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem - do piątku 31 marca 2017 r. szkoły, które podtrzymują swoją deklarację z jesieni 2016 r. dotyczącą aplikacji do programu WARS i SAWA, składają:
28 lutego, 2017 - 10:07
Mistrz i uczeń – zapraszamy na interdyscyplinarne warsztaty na MISH UW w ramach programu WARS i SAWA
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami na kolejne interdyscyplinarne warsztaty prowadzone przez wykładowców Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (MISH), których celem jest poznanie nowych zagadnień z dziedziny humanistyki i sposobów wykorzystania ich w praktyce szkolnej oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy nauczyciela.
20 stycznia, 2017 - 08:40
8 lutego br. – spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na XXVIII spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”.
16 stycznia, 2017 - 08:29
Jak uczyć wiedzy o filmie?
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

Strony