Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

WIE 2020

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 31 stycznia, 2020 - 10:20
zaktualizowany: piątek, 31 stycznia, 2020 - 10:20

Szanowni Państwo!

W ramach XV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych możliwe było otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

 1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych (z wykorzystaniem metod badawczych),
 2. samorządności szkolnej i uczniowskiej oraz środowiska lokalnego,
 3. działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,
 4. projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności, 
 5. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
 6. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 7. edukacji medialnej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu,
 8. działań edukacyjno-kulturalnych związanych z rocznicami,
 9. działań związanych z edukacją prawną,
 10. działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły

W bieżącym roku dofinansowanie otrzyma 125 projektów.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania dofinansowania projektów realizowanych w ramach WIE, „wnioskodawca, który otrzyma dofinansowanie ma obowiązek złożyć do Biura Edukacji za pośrednictwem wydziału oświaty i wychowania dla dzielnicy:

1) Sprawozdanie z realizacji projektu, w ciągu miesiąca po jego zakończeniu zgodnie z ustalonym wzorem,
2) Rozliczenie wydatków związanych z realizacją projektu (podpisane przez dyrektora DBFO), zgodnie z ustalonym wzorem.”

Dziękujemy za ciekawe pomysły. Życzymy sukcesów w realizacji projektów!

Tagi: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Lista projektów158.15 KB