Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

25 listopada, 2012 - 14:50
VII edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne
Rozpoczyna się edycja programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” na rok 2012. Przedszkola i szkoły prowadzone przez m. st. Warszawę mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnie z załączonym wykazem zadań priorytetowych. Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania dla Dzielnic w terminie do 23 grudnia 2011 r. do godziny 12.
25 listopada, 2012 - 14:50
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne
Projektowa praca szkół na przykładzie programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne - poradnik.
25 listopada, 2012 - 14:50
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE)
IV edycja - podsumowanie
25 listopada, 2012 - 14:50
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 23-24 marca 2010 r.
25 listopada, 2012 - 14:50
IV edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)
Szanowni Państwo, w IV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych do Biura Edukacji wpłynęło 181 wniosków ze szkół i przedszkoli. Dofinansowanie uzyskało 58 wniosków, na łączną kwotę 457 454,84 zł.
25 listopada, 2012 - 14:50
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) - III edycja
Rozpoczyna się trzecia edycja programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.
25 listopada, 2012 - 14:50
III edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)
Do 30 stycznia br. do Biura Edukacji wpłynęły 224 wnioski ze szkół i przedszkoli, na łączną kwotę dofinansowania 2 337 584 zł. W pierwszej kolejności Zespół Opiniujący sprawdzał wnioski pod względem formalnym. Na tym etapie zakwestionowano 95 wniosków. Następnie dokonano weryfikacji merytorycznej - rozpatrzono 129 wniosków, z czego 54 uzyskały pozytywną opinię Zespołu.
25 listopada, 2012 - 14:50
II EDYCJA WARSZAWSKICH INICJATYW EDUKACYJNYCH

Strony