Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

SMOK – Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół Kontynuacja zajęć międzyszkolnych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016

opublikowany: wtorek, 26 stycznia, 2016 - 09:38
Zajęcie międzyszkolne od ubiegłego roku szkolnego zyskały swoją nazwę własną SMOK, czyli Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół, która doskonale wpisuje się w stylistykę akronimów miejskich działań i programów, takich jak m.in. „WARS i SAWA”, „Szkoła z pomysłem”, „WIE”.

Biuro Edukacji planuje dofinansowanie zajęć międzyszkolnych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016, które będą kontynuacją zajęć dofinansowanych w I semestrze bieżącego roku szkolnego.

Przypominam, że tryb ubiegania się o dofinansowanie określony jest w „Zasadach dofinansowania zajęć międzyszkolnych”.

Zajęcia mogą być realizowane w okresie od 15 lutego do 17 czerwca 2015 r.

Informuję, że warunkiem otrzymania dofinansowania organizacji zajęć międzyszkolnych realizowanych do czerwca 2015 r.  jest złożenie do Biura Edukacji:

  1. sprawozdania z rozliczeniem wydatków związanych z realizacją projektu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do „Zasad dofinansowania zajęć międzyszkolnych”,
  2. wniosku o przyznanie dofinansowania na prowadzenie zajęć międzyszkolnych przygotowujących uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych (załącznik nr 1).

Wnioski o dofinansowanie zajęć kontynuowanych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016, należy składać w siedzibie Biura Edukacji, ul. Górskiego 7, do dnia 15 stycznia (piątek). Wykaz dofinansowanych zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biura Edukacji, najpóźniej do 10 lutego 2016 r. (środa).

Zajęcia międzyszkolne realizowane są z budżetu Miasta. Oznacza to, że uczniowie nie ponoszą kosztów związanych z uczestnictwem.

Załączniki:

  1. Zasady dofinansowania zajęć międzyszkolnych na rok szkolny 2015/2016.
  2. Wniosek o przyznanie dofinansowania.
  3. Plan wydatków.
  4. Sprawozdanie z realizacji dofinansowanych zajęć.
  5. Rozliczenie wydatków.

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: