Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zajęcia Międzyszkolne Edukacji Kulturalnej – ZAMEK w II semestrze 2015/2016 r.

opublikowany: wtorek, 26 stycznia, 2016 - 09:04
zaktualizowany: wtorek, 26 stycznia, 2016 - 09:38

Szanowni Państwo!

 

Przypominamy, że ZAMEK - nowy projekt Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,  realizuje cele Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, takie jak:

  1. Podnoszenie kompetencji kulturalnych uczniów;
  2. Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
  3. Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
  4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

 

Zajęcia będą prowadzić nauczyciele z udokumentowanym dorobkiem zawodowym.

 

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 8 wniosków otrzymało dofinansowanie na realizację zajęć w ramach ZAMEK (wykaz w załączeniu).

Dofinansowanie nastąpi w formie zwiększenia planu finansowego wnioskodawcy, w wyniku wprowadzania odpowiednich zmian w budżecie m.st. Warszawy.

Udział uczniów w zajęciach jest bezpłatny.

 

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: