Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

SMOK – Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół - kontynuacja zajęć w II semestrze 2015/2016 r.

opublikowany: wtorek, 26 stycznia, 2016 - 14:12
Informujemy, że w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 22 wnioski otrzymały dofinansowanie na kontynuację w ramach sieci Międzyszkolnych Otwartych Szkół (wykaz w załączeniu).

Dofinansowanie nastąpi w formie zwiększenia planu finansowego wnioskodawcy, w wyniku wprowadzania odpowiednich zmian w budżecie m.st. Warszawy.

Zajęcia, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone będą przez nauczycieli posiadających wymierne osiągnięcia w przygotowywaniu uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych. Udział uczniów w zajęciach jest bezpłatny.

 

 

Pliki do pobrania: 

Rodzaj projektu: