Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zajęcia międzyszkolne

31 stycznia, 2018 - 16:18
Lista dofinansowanych wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w II semestrze roku szkolnego 2017/2018
SMOK – Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymały placówki ujęte w załączonym wykazie.
14 grudnia, 2017 - 14:24
Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w II semestrze roku szkolnego 2017/2018
Do 12 stycznia 2018 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
6 października, 2017 - 13:42
Lista dofinansowanych wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
SMOK – Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie zajęć w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 otrzymały placówki ujęte w załączonym wykazie.
21 sierpnia, 2017 - 13:58
Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
Do 15 września 2017 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
7 lutego, 2017 - 13:08
W ramach warszawskiego programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia, ujęte w załączonym poniżej wykazie
Dofinansowane zajęcia są kontynuacją zajęć realizowanych w semestrze zimowym 2016/2017.
28 grudnia, 2016 - 15:03
Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w II semestrze roku szkolnego 2016/2017
Do 16 stycznia 2017 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
3 października, 2016 - 12:12
Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK) - wykaz dofinansowanych zajęć realizowanych w I semestrze 2016/2017 r.
W ramach warszawskiego programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia ujęte w załączonym poniżej wykazie.
3 października, 2016 - 08:27
Zmiana terminu publikacji placówek, które otrzymały dofinansowanie na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach Sieci Międzyszkolnych Otwartych Kół oraz Zajęć Międzyszkolnych Edukacji Kulturalnej – 30 września 2016r.
26 sierpnia, 2016 - 13:27
Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w I semestrze roku szkolnego 2016/2017
Do 9 września 2016 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
26 stycznia, 2016 - 14:12
SMOK – Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół - kontynuacja zajęć w II semestrze 2015/2016 r.
Informujemy, że w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 22 wnioski otrzymały dofinansowanie na kontynuację w ramach sieci Międzyszkolnych Otwartych Szkół (wykaz w załączeniu).

Strony