Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery
Wersja beta (testowa)

Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 28 października, 2013 - 06:39
Przedstawiamy Państwu kolejną edycję informatora o szkołach i placówkach specjalnych, uwzględniającą zmiany, jakie w nich zaszły w 2013 r.

Zasadniczą treść prawie 100 – stronicowego opracowania stanowi katalog ofert edukacyjnych poszczególnych zespołów szkół i placówek. Samorządowe szkoły i placówki specjalne funkcjonują obecnie pod 46 adresami i wszystkie - jako jednostki oświatowe o znaczeniu ponaddzielnicowym – pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta kształcenia jest skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, przewlekle chorych (przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych) oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Informacje zawarte w informatorze zostały opracowane w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek specjalnych – wg ujednoliconego wzorca. Każda z ofert zawiera dane teleadresowe jednostki oświatowej, informacje o jej strukturze organizacyjnej oraz o niepełnosprawności ucznia, także opis stosowanych metod nauczania i rewalidacji i istotne informacje dotyczące infrastruktury - np. stopnia adaptacji budynku pod kątem niepełnosprawności ruchowej ucznia.

We wstępnych rozdziałach informatora podajemy Państwu ogólne informacje dotyczące kształcenia ogólnego ucznia niepełnosprawnego i ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, zasady rekrutacji do szkół specjalnych, sieciowy wykaz przedszkoli i szkół specjalnych, wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wykaz specjalistycznych punktów konsultacyjnych oraz podaną w formie tabel i wykresów analizę arkuszy organizacji – według stanu na 31 marca 2013 r.

Zachęcam do korzystania z informatora wszystkie osoby zainteresowane kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Polecam go szczególnej uwadze rodziców i samych uczniów.

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora

Biura Edukacji

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Informator - szkoły i placówki specjalne781.06 KB