Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informator o ofercie edukacyjnej szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez m. st. Warszawę

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 listopada, 2014 - 09:08
Przedstawiamy Państwu informator o szkołach i placówkach specjalnych, edycję uwzględniającą zmiany, jakie zaszły w tych jednostkach w 2014 r.
Samorządowe szkoły i placówki specjalne funkcjonują obecnie pod 46 adresami i wszystkie - jako jednostki oświatowe o znaczeniu ponaddzielnicowym – pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji.
 
Oferta kształcenia szkół i placówek jest skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W informatorze znajdą Państwo informację o organizacji nauki i wychowania w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych.
 
Informacje zawarte w informatorze zostały opracowane w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek specjalnych – wg ujednoliconego wzorca.
 
We wstępie informatora podajemy Państwu ogólne informacje dotyczące kształcenia specjalnego, linki do ważnych wykazów i projektów oraz podaną w formie tabel i wykresów analizę arkuszy organizacji pracy szkół specjalnych – według stanu na 31 marca 2014 r.
 
Zachęcam do korzystania z informatora wszystkie osoby zainteresowane kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Polecam go szczególnej uwadze rodziców i samych uczniów.
 
Mieczysława Nowotniak
Zastępca Dyrektora
Biura Edukacji

Pliki do pobrania: