Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informator o szkołach i placówkach specjalnych na rok szkolny 2020/2021

opublikowany: środa, 6 września, 2017 - 09:55
zaktualizowany: wtorek, 15 września, 2020 - 11:35

Informator o szkołach i placówkach specjalnych na rok szkolny 2020/2021

Przedstawiamy Państwu informator o szkołach i placówkach specjalnych na rok szkolny 2020/20201

Szkoły i placówki specjalne są jednostkami oświatowymi ponaddzielnicowymi i pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta dydaktyczno-wychowawcza, terapeutyczna, opiekuńcza i rewalidacyjna w roku szk. 2020/2021 jest skierowana do prawie 4,5 tysiąca uczniów z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i korzystających z edukacji przedszkolnej i szkolnej w podmiotach leczniczych.

W tym informatorze znajdą Państwo oferty edukacyjne przedszkoli specjalnych i szkół specjalnych wszystkich typów, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, także samorządowego specjalnego ośrodka wychowawczego i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, który wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5. We wstępie do informatora zamieszczamy też dla Państwa garść informacji o aktualnych przepisach prawa, wykazy (bądź linki do nich) zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, zespołów wczesnego wspomagania, specjalistycznych punktów konsultacyjnych oraz linki do obowiązujących w mieście procedur, wytycznych i rekomendacji związanych z Covidem-19 i wsparciem szkół w zakresie edukacji zdalnej.

Jest to szczególny rok szkolny, organizowany w warunkach zagrożenia epidemicznego, zakładający w razie potrzeby wariantywność kształcenia (modele nauczania: tradycyjny, mieszany, zdalny), pełen emocji i oczekiwań ze strony rodziców, uczniów i dyrektorów szkół, obligujący samorząd do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków organizacyjnych, by wszystkim społecznościom szkolnym zapewnić bezpieczne i spokojne warunki nauki i pracy.

Autorami ofert publikowanych w informatorze są dyrektorzy szkół i placówek. Oferty zebrano i opracowano pod względem redakcyjnym w Wydziale Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zapraszam do lektury.

 

Mirosław Sielatycki

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon informator_szkoly_specjalne_2020_2021.pdf1.55 MB