Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informator o szkołach i placówkach specjalnych na rok szkolny 2018/2019

opublikowany: środa, 6 września, 2017 - 09:55
zaktualizowany: piątek, 7 września, 2018 - 09:46

Przedstawiamy Państwu informator o szkołach i placówkach specjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Od zeszłego roku szkolnego zaszła jedna istotna zmiana – uchwałą Rady m.st. Warszawy został powołany do życia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 z siedzibą przy ul. Tarchomińskiej 4. W skład zespołu wchodzi dawna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 i nowe Przedszkole Specjalne nr 438. Przedszkole zostało powołane z myślą o potrzebach dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.  W roku szk. 18/19 będzie funkcjonowało 5 pierwszych oddziałów tego przedszkola.

Szkoły i placówki specjalne mają status jednostek oświatowych ponaddzielnicowych i  pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta dydaktyczno-wychowawcza, terapeutyczna, opiekuńcza i rewalidacyjna jest skierowana do ponad 4 tysięcy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i realizujących obowiązek szkolny w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Autorami ofert edukacyjnych są dyrektorzy szkół i placówek. Pod względem redakcyjnym informator został opracowany w Wydziale Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Szczegółowe omówienie zawartości informatora znajdą Państwo w jego wstępie.

Zapraszam do lektury.

 

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

 

 

 
 
 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon informator_szkoly_specjalne_2018_2019.pdf1.38 MB