Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

DCI Wola

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 25 października, 2018 - 11:00
zaktualizowany: czwartek, 7 listopada, 2019 - 10:51

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Wola

Przewodnicząca DCI: Alicja Melon

Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1

Dyżur DCI:

poniedziałek: 11:30-13:00

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13
nr telefonu: 22 631 57 73

E-mail: zppp1@edu.um.warszawa.pl

Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania wchodzący w skład DCI:

Justyna Korga, nr telefonu: 22 44 35 677, e-mail: Jkorga@um.warszawa.pl

Jolanta Kulmatycka, nr telefonu: 22 44 35 668, e-mail: jkulmatycka@um.warszawa.pl